Báo cáo của giới trẻ thế giới về sự tham gia của công dân trong giới trẻ

Báo cáo của giới trẻ thế giới về sự tham gia của công dân trong giới trẻ

[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″] truy cập trang web Báo cáo Thanh niên Thế giới của Liên hợp quốc

Được biên soạn bởi Bộ Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc, Báo cáo Thế giới của Thanh niên Thế giới về Sự Tham gia của Công dân Thanh niên khám phá sự tham gia của những người trẻ tuổi vào đời sống kinh tế, chính trị và cộng đồng, đáp lại sự quan tâm ngày càng tăng và sự tập trung chính sách tăng lên, sự tham gia của công dân thanh niên trong thời gian gần đây năm giữa các Chính phủ, những người trẻ tuổi và các nhà nghiên cứu. Báo cáo cung cấp những hiểu biết chuyên đề về kinh tế, chính trị và sự tham gia của cộng đồng, cùng với các ý kiến ​​chuyên gia để cung cấp các quan điểm mạnh mẽ và đa dạng về sự tham gia của thanh niên.

Trong việc đưa ra những quan điểm mới mẻ và những ý tưởng đổi mới về sự tham gia của thanh niên, Báo cáo nhằm mục đích đóng vai trò là động lực và công cụ để đối thoại, thảo luận chính sách và hành động giữa thanh niên và chính phủ.

[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″] Đọc báo cáo
[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″] Đọc bản tóm tắt điều hành

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Tham gia thảo luận...