Giáo dục hòa bình là gì?

Giáo dục hòa bình là giáo dục về hòa bình và vì hòa bình.

Khái niệm trên, rất đơn giản và ngắn gọn về giáo dục hòa bình là điểm khởi đầu tốt để khám phá một lĩnh vực học tập, kiến ​​thức và thực hành phức tạp và nhiều sắc thái. (Để có thêm quan điểm, xem “Trích dẫn: Xác định và hình thành khái niệm về Giáo dục Hòa bình" dưới.)

Giáo dục “về” hòa bình nắm bắt được phần lớn nội dung của việc học. Nó mời gọi sự suy ngẫm và phân tích về các điều kiện của hòa bình bền vững và cách đạt được chúng. Nó cũng liên quan đến việc hiểu và xem xét bạo lực dưới mọi hình thức và biểu hiện khác nhau.

Giáo dục “vì” hòa bình định hướng giáo dục hòa bình theo hướng chuẩn bị và trau dồi cho người học kiến ​​thức, kỹ năng và năng lực để theo đuổi hòa bình và phản ứng bất bạo động với xung đột. Nó cũng liên quan đến việc nuôi dưỡng các nguồn lực luân lý và đạo đức bên trong vốn rất cần thiết cho hành động hòa bình bên ngoài. Nói cách khác, giáo dục hòa bình tìm cách nuôi dưỡng những khuynh hướng và thái độ cần thiết để tham gia vào hành động mang tính chuyển hóa nhằm thay đổi hòa bình. Giáo dục hòa bình đặc biệt hướng tới tương lai, chuẩn bị cho học sinh hình dung và xây dựng những thực tế ưa thích hơn.

Phương pháp giảng dạy là một khía cạnh quan trọng khác của giáo dục “vì” hòa bình. Cách chúng tôi giảng dạy có tác động đáng kể đến kết quả học tập và định hình cách học sinh áp dụng những gì học được. Do đó, giáo dục hòa bình tìm cách mô hình hóa một phương pháp sư phạm phù hợp với các giá trị và nguyên tắc hòa bình (Jenkins, 2019). Theo truyền thống của triết gia người Mỹ John Dewey (Dewey, 1916) và Nhà giáo dục đại chúng người Brazil Paulo Freire (Freire, 2017), phương pháp sư phạm giáo dục hòa bình thường là lấy người học làm trung tâm, tìm cách rút ra kiến ​​thức từ sự phản ánh của người học về kinh nghiệm hơn là áp đặt kiến ​​thức thông qua quá trình truyền bá. Quá trình học tập và phát triển diễn ra không phải từ kinh nghiệm mà từ kinh nghiệm phản ánh. Phương pháp sư phạm hòa bình mang tính chuyển hóa mang tính toàn diện, kết hợp các khía cạnh nhận thức, phản ánh, tình cảm và tích cực vào quá trình học tập.

Giáo dục hòa bình diễn ra ở nhiều nơi bối cảnh và cài đặt, cả trong và ngoài trường học. Được xem xét một cách rộng rãi nhất, giáo dục có thể được hiểu là quá trình học tập có mục đích và có tổ chức. Tích hợp giáo dục hòa bình vào trường học là mục tiêu chiến lược của Chiến dịch toàn cầu vì giáo dục hòa bình, vì giáo dục chính quy đóng vai trò cơ bản trong việc sản xuất và tái tạo kiến ​​thức cũng như giá trị trong xã hội và văn hóa. Giáo dục hòa bình không chính quy, diễn ra trong môi trường xung đột, cộng đồng và tại nhà, là sự bổ sung quan trọng cho những nỗ lực chính thức. Giáo dục hòa bình là một thành phần thiết yếu của xây dựng hòa bình, hỗ trợ chuyển đổi xung đột, phát triển cộng đồng và trao quyền cho cộng đồng và cá nhân.

Giáo dục hòa bình, như nó đã xuất hiện đối với những người tham gia vào mạng lưới quốc tế của GCPE, là toàn cầu trong phạm vi nhưng cụ thể về mặt văn hóa. Nó tìm cách xác định và thừa nhận một cách tổng thể các mối giao thoa và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các hiện tượng toàn cầu (chiến tranh, chế độ phụ hệ, chủ nghĩa thực dân, bạo lực kinh tế, biến đổi khí hậu, đại dịch) và các biểu hiện bạo lực và bất công ở địa phương. Mặc dù cách tiếp cận tổng thể, toàn diện là lý tưởng nhất nhưng chúng tôi cũng thừa nhận rằng giáo dục hòa bình phải phù hợp với bối cảnh. Nó phải được bối cảnh hóa về mặt văn hóa và xuất phát từ những mối quan tâm, động lực và kinh nghiệm của một nhóm dân cư nhất định. “Trong khi chúng tôi tranh luận về nhu cầu phổ quát về giáo dục hòa bình, chúng tôi không ủng hộ việc phổ cập hóa và tiêu chuẩn hóa cách tiếp cận và nội dung” (Reardon & Cabezudo, 2002, trang 17). Con người, cộng đồng và văn hóa không được tiêu chuẩn hóa và việc học tập của họ cũng không nên như vậy. Betty Reardon và Alicia Cabezudo nhận xét rằng “tạo dựng hòa bình là nhiệm vụ liên tục của nhân loại, một quá trình năng động chứ không phải một trạng thái tĩnh. Nó đòi hỏi một quá trình giáo dục năng động và được đổi mới liên tục” (2002, trang 20).

Do đó, điều đi đôi với nhau là cách tiếp cận được sử dụng và các chủ đề được nhấn mạnh, phản ánh một bối cảnh lịch sử, xã hội hoặc chính trị cụ thể. Một loạt các phương pháp tiếp cận quan trọng đã xuất hiện trong hơn 50 năm qua, bao gồm giáo dục giải quyết xung đột, giáo dục dân chủ, giáo dục phát triển, giáo dục vì sự phát triển bền vững, giáo dục giải trừ quân bị, giáo dục công bằng chủng tộc, giáo dục công bằng phục hồi và học tập cảm xúc xã hội.  Lập bản đồ Giáo dục Hòa bình, một sáng kiến ​​nghiên cứu của Chiến dịch Toàn cầu vì Giáo dục Hòa bình, xác định một số cách tiếp cận và chủ đề phụ bao quát (xem phân loại đầy đủ ở đây). Nhiều phương pháp tiếp cận được liệt kê này không được xác định rõ ràng là “giáo dục hòa bình”. Tuy nhiên, chúng được đưa vào danh sách các phương pháp tiếp cận này vì các mục đích xã hội và mục tiêu học tập tiềm ẩn của chúng góp phần trực tiếp vào sự phát triển của nền văn hóa hòa bình.

Chúng tôi hy vọng phần giới thiệu ngắn gọn này cung cấp một định hướng khiêm tốn cho một số khái niệm và đặc điểm chính của giáo dục hòa bình, một lĩnh vực thường bị hiểu lầm, phức tạp, năng động và luôn thay đổi. Chúng tôi khuyến khích người đọc tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực này bằng cách khám phá các nguồn tài liệu, quan niệm và định nghĩa bổ sung. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy một số trích dẫn định nghĩa giáo dục hòa bình từ những quan điểm hơi khác nhau. Ở cuối trang, bạn cũng sẽ tìm thấy một danh sách ngắn về những gì chúng tôi tin là có thể truy cập được và các tài nguyên lịch sử để giới thiệu kỹ lưỡng hơn về giáo dục hòa bình.

-Tony Jenkins (Tháng 2020 năm XNUMX)

dự án

  • Dewey, J. (1916). Dân chủ và giáo dục: Nhập môn triết lý giáo dục. Công ty Macmillan.
  • Freire, P. (2017). Sư phạm của những người bị áp bức (ấn bản kỷ niệm 30 năm). Bloomsbury.
  • Jenkins T. (2019) Giáo dục hòa bình toàn diện. Trong: Peters M. (eds) Bách khoa toàn thư về giáo dục giáo viên. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-1179-6_319-1.
  • Reardon, B. & Cabezudo, A. (2002). Học cách xóa bỏ chiến tranh: Dạy hướng tới một nền văn hóa hòa bình. Lời kêu gọi hòa bình La Hay.

Trích dẫn: Xác định và hình thành khái niệm về Giáo dục Hòa bình

“Giáo dục hòa bình là giáo dục về hòa bình và vì hòa bình. Đây là một lĩnh vực học thuật nghiên cứu và (các) thực tiễn dạy và học, hướng tới và loại bỏ mọi hình thức bạo lực cũng như thiết lập một nền văn hóa hòa bình. Giáo dục hòa bình có nguồn gốc từ việc ứng phó với các cuộc khủng hoảng xã hội, chính trị và sinh thái đang gia tăng cũng như những lo ngại về bạo lực và bất công.”  – Tony Jenkins. [Jenkins T. (2019) Giáo dục hòa bình toàn diện. Trong: Peters M. (eds) Bách khoa toàn thư về giáo dục giáo viên. Springer, Singapore. (trang 1)]

“Giáo dục hòa bình, hay một nền giáo dục thúc đẩy nền văn hóa hòa bình, về cơ bản có tính chất biến đổi. Nó trau dồi nền tảng kiến ​​thức, kỹ năng, thái độ và giá trị nhằm thay đổi tư duy, thái độ và hành vi của con người mà ngay từ đầu đã tạo ra hoặc làm trầm trọng thêm xung đột bạo lực. Nó tìm kiếm sự chuyển đổi này bằng cách xây dựng nhận thức và hiểu biết, phát triển mối quan tâm và thách thức hành động cá nhân và xã hội nhằm cho phép mọi người sống, liên hệ và tạo ra các điều kiện và hệ thống hiện thực hóa bất bạo động, công lý, chăm sóc môi trường và các giá trị hòa bình khác.”  – Loreta Navarro-Castro & Jasmin Nario-Galace. [Navarro-Castro, L. & Nario-Galace, J. (2019). Giáo dục hòa bình: Con đường dẫn đến văn hóa hòa bình, (Ấn bản thứ 3), Trung tâm Giáo dục Hòa bình, Cao đẳng Miriam, Thành phố Quezon, Philippines. (trang 25)]

“Giáo dục phải hướng tới sự phát triển toàn diện nhân cách con người và tăng cường sự tôn trọng các quyền con người và các quyền tự do cơ bản. Nó sẽ thúc đẩy sự hiểu biết, lòng khoan dung và tình hữu nghị giữa tất cả các quốc gia, các nhóm chủng tộc hoặc tôn giáo, đồng thời sẽ thúc đẩy các hoạt động của Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình.”   - Tuyên ngôn thế giới về quyền lợi của con người. [Liên Hợp Quốc. (1948). Tuyên ngôn thế giới về quyền lợi của con người. (trang 6)]

“Giáo dục hòa bình ở UNICEF đề cập đến quá trình thúc đẩy kiến ​​thức, kỹ năng, thái độ và giá trị cần thiết nhằm mang lại những thay đổi hành vi giúp trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn ngăn ngừa xung đột và bạo lực, cả về mặt công khai lẫn mang tính cơ cấu; giải quyết xung đột một cách hòa bình; và tạo ra những điều kiện có lợi cho hòa bình, dù ở cấp độ cá nhân, liên cá nhân, liên nhóm, quốc gia hay quốc tế.” – Đài phun nước Susan / UNICEF. [Đài phun nước, S. (1999). Giáo dục hòa bình ở UNICEF. UNICEF. (trang 1)]

“Giáo dục hòa bình có thể được định nghĩa là: truyền tải kiến ​​thức về những yêu cầu, những trở ngại và khả năng đạt được và duy trì hòa bình; rèn luyện kỹ năng diễn giải kiến ​​thức; và phát triển năng lực phản ánh và có sự tham gia để áp dụng kiến ​​thức nhằm khắc phục vấn đề và đạt được các khả năng.” - Betty Reardon. [Reardon, B. (2000). Giáo dục hòa bình: Đánh giá và dự báo. Trong B. Moon, M. Ben-Peretz & S. Brown (Eds.), Routledge đồng hành quốc tế với giáo dục. Taylor & Francis. (tr. 399)]

“Mục đích chung của giáo dục hòa bình, theo tôi hiểu, là thúc đẩy sự phát triển ý thức hành tinh đích thực, cho phép chúng ta hoạt động như những công dân toàn cầu và biến đổi tình trạng hiện tại của con người bằng cách thay đổi cấu trúc xã hội và mô hình suy nghĩ mà đã tạo ra nó. Theo quan điểm của tôi, mệnh lệnh mang tính chuyển đổi này phải là trung tâm của giáo dục hòa bình.” – Betty Reardon. [Reardon, B. (1988). Giáo dục hòa bình toàn diện: Giáo dục trách nhiệm toàn cầu. Trường Cao đẳng Sư phạm Báo chí.

“Giáo dục hòa bình mang tính đa chiều và toàn diện về nội dung và quy trình. Chúng ta có thể tưởng tượng nó như một cái cây có nhiều cành khỏe mạnh…. Trong số các hình thức hoặc khía cạnh khác nhau của thực hành giáo dục hòa bình là: Giáo dục giải trừ quân bị, Giáo dục nhân quyền, Giáo dục toàn cầu, Giáo dục giải quyết xung đột, Giáo dục đa văn hóa, Giáo dục để hiểu biết quốc tế, Giáo dục liên tôn, Giáo dục công bằng về giới/không phân biệt giới tính, Giáo dục phát triển và Giáo dục môi trường. Mỗi trong số này tập trung vào một vấn đề bạo lực trực tiếp hoặc gián tiếp. Mỗi hình thức thực hành giáo dục hòa bình cũng bao gồm một nền tảng kiến ​​thức cụ thể cũng như một bộ kỹ năng chuẩn mực và định hướng giá trị mà nó muốn phát triển.– Loreta Navarro-Castro & Jasmin Nario-Galace. [Navarro-Castro, L. & Nario-Galace, J. (2019). Giáo dục hòa bình: Con đường dẫn đến văn hóa hòa bình, (Ấn bản thứ 3), Trung tâm Giáo dục Hòa bình, Cao đẳng Miriam, Thành phố Quezon, Philippines. (trang 35)]

“Giáo dục hòa bình trong bối cảnh xung đột và căng thẳng có thể được mô tả như sau: 1) Nó mang tính giáo dục tâm lý hơn là định hướng chính trị. 2) Nó chủ yếu đề cập đến những cách liên hệ với một kẻ thù đang đe dọa. 3) Nó tập trung vào tính liên nhóm hơn là mối quan hệ giữa các cá nhân. 4) Nó nhằm mục đích thay đổi trái tim và tâm trí đối với kẻ thù có liên quan đến một bối cảnh cụ thể.”   Gavriel Salomon và Ed Cairns. [Salomon, G. & Cairns, E. (Biên tập). (2009). Sổ tay giáo dục hòa bình. Nhà xuất bản Tâm lý học. (trang 5)]

“Giáo dục hòa bình… đặc biệt quan tâm đến vai trò của giáo dục (chính quy, không chính quy, không chính thức) trong việc góp phần xây dựng nền văn hóa hòa bình và nhấn mạnh các quy trình phương pháp luận và sư phạm cũng như phương thức học tập cần thiết cho việc học tập mang tính chuyển đổi và nuôi dưỡng thái độ cũng như năng lực cho theo đuổi hòa bình về mặt cá nhân, giữa các cá nhân, xã hội và chính trị. Về vấn đề này, giáo dục hòa bình có mục đích biến đổi và định hướng hành động và chính trị.” -Tony Jenkins. [Jenkins, T. (2015).  Phân tích lý thuyết và khả năng thực tiễn cho giáo dục hòa bình toàn diện, mang tính chuyển đổi. Luận án Tiến sĩ Philosphiae, Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy. (trang 18)]

“Một nền giáo dục có khả năng cứu nhân loại không phải là một công việc nhỏ; nó liên quan đến sự phát triển tinh thần của con người, nâng cao giá trị cá nhân của anh ta và chuẩn bị cho những người trẻ hiểu về thời đại họ đang sống.” - Maria Montessori

Tài nguyên chung về Giáo dục Hòa bình để Nghiên cứu sâu hơn

Xin vui lòng xem Chiến dịch toàn cầu về giáo dục hòa bình để có cái nhìn tổng quan về tin tức, hoạt động và nghiên cứu về giáo dục hòa bình được thực hiện trên khắp thế giới.

Tham gia Chiến dịch và trợ giúp chúng tôi #S SpreadPeaceEd!
Vui lòng gửi cho tôi email:
Di chuyển về đầu trang