Trích dẫn và ghi nhớ về giáo dục hòa bình: Thư mục về giáo dục hòa bình

Tác giả: Elise Boulding

"Trích dẫn"

“Làm thế nào để mọi người học được một điều thực sự mới? Vì không tưởng theo định nghĩa là 'mới', 'chưa', 'khác', con người sẽ có thể hoạt động theo những cách không đẩy chúng ta trở lại trật tự cũ chỉ khi chúng ta chú ý đến việc học. Suy nghĩ mơ mộng về sự biến đổi mong muốn của ý thức như một quá trình lịch sử tất yếu khiến chúng ta phân tâm khỏi việc nghiên cứu những ngành học khó có thể thực hiện được sự biến đổi. ”

Chú thích:

Trích dẫn này xuất phát từ "Chương 2: Niềm đam mê đối với sự không tưởng", nơi Boulding cung cấp 1) tổng quan về vai trò của hình ảnh không tưởng trong việc thúc đẩy thay đổi xã hội, 2) và các xu hướng, thách thức và căng thẳng của các mô hình không tưởng khác nhau (tức là cơ học và hữu cơ, tập trung so với phi tập trung, tái cấu trúc và giáo dục lại). Ở đây, bà lập luận rằng bản thân việc cải cách cơ cấu là chưa đủ, và cách duy nhất để con người "tiến hóa cùng với xã hội" là thông qua việc học tập có chủ đích để ủng hộ hòa bình.

Di chuyển về đầu trang