Trích dẫn và ghi nhớ về giáo dục hòa bình: Thư mục về giáo dục hòa bình

Tác giả: Paulo Freire

"Trích dẫn"

“Giáo viên không còn đơn thuần là người dạy nữa mà là người được dạy trong cuộc đối thoại với học sinh, đến lượt họ trong khi được dạy cũng dạy. Họ trở nên cùng chịu trách nhiệm cho một quá trình mà tất cả đều phát triển ”.

Di chuyển về đầu trang