Trích dẫn và ghi nhớ về giáo dục hòa bình: Thư mục về giáo dục hòa bình

Tác giả: Elise M. Boulding

"Trích dẫn"

"Chúng ta sẽ không bao giờ có mối quan hệ tôn trọng và tôn kính với hành tinh - và các chính sách hợp lý về những gì chúng ta đưa vào không khí, đất, nước - nếu trẻ còn rất nhỏ không bắt đầu học về những điều này theo nghĩa đen trong nhà của chúng, sân sau, đường phố và trường học. Chúng ta cần có những con người được định hướng theo cách đó từ những ký ức ban đầu của họ. "

Chú thích:

Tập trung vào bản chất: Từ gia đình đến cộng đồng đến quốc gia và sinh quyển, hòa bình trên hành tinh của chúng ta phụ thuộc vào sức mạnh của tình yêu. Một cuộc phỏng vấn với Elise Boulding, bởi Alan AtKisson.
Bài viết có thể tham khảo tại https://www.context.org/iclib/ic26/boulding/
Elise M. Boulding là người đóng góp lớn cho các Nghiên cứu về Hòa bình và Xung đột với tư cách là một nhà xã hội học với cách tiếp cận tổng thể, đa ngành. Cô ấy khám phá và giải thích hòa bình là một quá trình hàng ngày. Bà tập trung vào phụ nữ và gia đình, cũng như "văn hóa công dân toàn cầu", trong các tiến trình hòa bình.

Di chuyển về đầu trang