Trích dẫn và ghi nhớ về giáo dục hòa bình: Thư mục về giáo dục hòa bình

Tác giả: Augusto

"Trích dẫn"

“Sân khấu là một dạng kiến ​​thức; nó nên và cũng có thể là một phương tiện để biến đổi xã hội. Nhà hát có thể giúp chúng tôi xây dựng tương lai của mình, thay vì chỉ chờ đợi nó ”.

Chú thích:

Trích dẫn này xuất phát từ lời tựa của ấn bản đầu tiên trên trang xxxi, được xuất bản vào năm 1992 bởi Routledge. Trong ấn bản thứ hai xuất bản năm 2002, như được liệt kê ở đây, trích dẫn có thể được tìm thấy ở trang 16.

Augusto Boal là một người Brazil tập trung vào lý thuyết kịch, hoạt động chính trị và sân khấu. Ông nổi tiếng với cuốn sách "Nhà hát của những người bị áp bức" và đề cập đến việc sử dụng sân khấu để thúc đẩy thay đổi xã hội và chính trị.

Di chuyển về đầu trang