Các nhà giáo dục về bất bạo động

Tên chương trình / khóa học / đào tạo: Các nhà giáo dục về bất bạo động

Tổ chức / Cơ quan: Trung tâm Metta cho bất bạo động

Logo
Loại chương trình:

Hội thảo / Đào tạo định kỳ

Giáo dục cho bất bạo động là một dự án của Trung tâm Bất bạo động Metta. Chúng tôi hình dung một thế giới được biến đổi bởi nhận thức về tiềm năng thực sự của mỗi con người, nơi mà tất cả sự sống đều thiêng liêng, và nơi tất cả các hệ thống xã hội của chúng ta hoạt động hài hòa với trái đất. Chúng ta thấy một thế giới mà xung đột hiếm khi xảy ra, và khi nó xảy ra, luôn có thể được giải quyết bằng bất bạo động.

Trung tâm Bất bạo động Metta cung cấp các tài nguyên giáo dục về cách sử dụng bất bạo động một cách an toàn và hiệu quả, với sự công nhận rằng không phải để đưa đúng người lên nắm quyền mà là đánh thức quyền lực phù hợp trong con người. Chúng tôi nâng cao hình ảnh nhân loại cao hơn đồng thời trao quyền cho mọi người khám phá câu hỏi: Bất bạo động hoạt động như thế nào, và làm thế nào tôi có thể đóng góp tích cực vào một xã hội hạnh phúc hơn, hòa bình hơn?

Giáo dục cho bất bạo động cung cấp các công cụ, tài nguyên và các khóa học trực tuyến.

Di chuyển về đầu trang