Tony Jenkins: tốt nghiệp sư phạm cho cơ quan chính trị

“Cơ quan chính trị được tạo ra trong nội bộ. Chúng tôi thực hiện hành động bên ngoài đối với những điều mà chúng tôi yêu quý và có ý nghĩa. Công lý và hòa bình, được học như những khái niệm và mục tiêu trừu tượng, sẽ không được hành động. Phương pháp sư phạm Peacelearning được theo đuổi thông qua việc tìm hiểu kết nối các khái niệm trừu tượng với trải nghiệm thế giới của người học. ”

-Tony Jenkins (2019)

Tìm hiểu thêm về và chia sẻ câu trích dẫn này bằng cách truy cập trang web riêng của Chiến dịch toàn cầu vì hòa bình Báo giá & Ghi nhớ về Giáo dục Hòa bình: Thư mục về Giáo dục Hòa bình. Thư mục thư mục là một bộ sưu tập đã được biên tập các trích dẫn có chú thích về các quan điểm về lý thuyết, thực hành, chính sách và phương pháp sư phạm trong giáo dục hòa bình. Mỗi mục trích dẫn / thư mục được kèm theo một meme nghệ thuật mà bạn được khuyến khích tải xuống và lan truyền qua mạng xã hội.

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Tham gia thảo luận...