Vai trò của giáo viên trong xây dựng hòa bình

LogoUNICEF: Tổ chức Nghiên cứu về Giáo dục và Xây dựng Hòa bình
10-5-2015

Tìm hiểu thêm về UNICEF Học tập vì Hòa bình tại trang web của chương trình dành riêng: learningforpeace.unicef.org

Trong bối cảnh các cuộc tranh luận liên quan đến vai trò của giáo viên đối với kết quả giáo dục, trách nhiệm giải trình và quản lý, Tạp chí Văn học này khám phá tiềm năng của họ để trở thành những tác nhân tích cực xây dựng hòa bình. Cụ thể, đánh giá nhằm khám phá vai trò của họ trong việc thúc đẩy hòa bình, hòa giải, gắn kết xã hội và giảm thiểu bạo lực, thừa nhận rằng tài liệu liên quan cụ thể đến giáo viên và xây dựng hòa bình còn hạn chế. Đánh giá dựa trên một khuôn khổ (Naylor và Sayed, 2014) coi giáo viên là những tác nhân tích cực trong bối cảnh và cấu trúc chính sách toàn cầu, quốc gia và địa phương cụ thể.

Kết quả chính

  • Mặc dù người ta thừa nhận rằng giáo viên là nền tảng cho sự thành công của bất kỳ hệ thống giáo dục nào, nhưng chính xác thì giáo viên đóng vai trò gì và đóng vai trò như thế nào, lại khác nhau giữa các bộ phận khác nhau của văn học. Với tư cách là các tác nhân biến đổi, đánh giá này thảo luận về cách giáo viên có thể sử dụng quyền tự quyết của họ để chống lại sự thay đổi cũng như tạo điều kiện cho sự thay đổi, thúc đẩy xây dựng hòa bình và gây ra xung đột - bản chất hai mặt của quyền tự quyết của giáo viên đã thể hiện rõ qua vai trò xây dựng hòa bình của họ.
  • Giáo viên có thể vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân của bạo lực. Việc thừa nhận chính giáo viên là những tác nhân vừa trải nghiệm vừa ảnh hưởng đến xung đột nêu bật nhu cầu hiểu được vai trò kép của giáo viên trong bối cảnh sau xung đột.
  • Quản trị giáo viên là một thành phần quan trọng của quá trình đánh giá, thẩm vấn các nỗ lực nhằm đảm bảo cung cấp và triển khai giáo viên trong bối cảnh hậu xung đột, cụ thể là các vấn đề xung quanh trình độ chuyên môn, tuyển dụng phụ nữ, bổ nhiệm giáo viên từ các nhóm yếu thế trước đây, vai trò của giáo viên hợp đồng và điều kiện phục vụ .
  • Trên toàn thế giới, phát triển chuyên môn của giáo viên được coi là quan trọng trong việc hỗ trợ giáo viên nhằm đảm bảo công bằng, hòa bình và gắn kết xã hội.
  • Giáo viên, với tư cách là tác nhân chính trong hệ thống giáo dục, được giao vai trò là tác nhân của sự gắn kết xã hội, nhờ đó họ giải quyết di sản của các cuộc xung đột dân sự trong bối cảnh mà dân tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo đã giảm thiểu chống lại việc thúc đẩy sự gắn kết xã hội.
  • Sách giáo khoa như là cơ chế chính của chương trình giảng dạy không được sử dụng riêng lẻ và nội dung của chúng được giáo viên và học sinh làm trung gian để tạo ra ý nghĩa trong bối cảnh xã hội cụ thể và trong lớp học. Mức độ đồng ý hoặc khác biệt giữa nội dung sách giáo khoa và vị trí và kinh nghiệm của chính giáo viên sẽ dẫn đến mức độ thương lượng giữa giáo viên và sách giáo khoa.
  • Cách giáo viên dạy cũng quan trọng như những gì họ dạy trong việc tạo điều kiện cho kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ tạo điều kiện thuận lợi hoặc che khuất tương lai hòa bình.
  • Giáo viên là một phần của cả cộng đồng trường học và cộng đồng rộng lớn hơn nơi trường đặt trụ sở. Đối với cộng đồng trường học chính thức, Quy tắc ứng xử đóng một vai trò quan trọng trong trách nhiệm giải trình và ngày càng ủng hộ vai trò của phụ huynh và cộng đồng rộng lớn hơn tham gia vào việc xây dựng Quy tắc ứng xử của giáo viên.
  • Bài đánh giá kết thúc bằng cách rút ra những tình huống khó xử và căng thẳng trong tài liệu và xem xét chúng từ quan điểm của phương pháp tiếp cận '4R' của Tổ chức Nghiên cứu đối với việc xây dựng hòa bình bền vững (Novelli và cộng sự, 2015), khám phá cách giáo viên có thể trở thành tác nhân tích cực của hòa bình hoặc tác động lên chúng.

Đọc Đánh giá đầy đủ

Đọc Báo cáo tóm tắt

(Đi đến bài viết gốc)

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Tham gia thảo luận...