Nhà xuất bản Taylor & Francis: các bài báo miễn phí liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững # 4 - chất lượng giáo dục

Nhà xuất bản Taylor & Francis: các bài báo miễn phí liên quan đến mục tiêu phát triển bền vững # 4 - chất lượng giáo dục

BIG_7707-SDGs_04_Quality_Giáo dục_980x150

Mô hình Mục tiêu 4 về Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập và bình đẳng, đồng thời thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người vào năm 2030.

Taylor & Francis đã chọn một loạt các bài báo tập trung vào vấn đề bất bình đẳng và phát triển bền vững trong giáo dục. Các bài báo này sẽ được truy cập miễn phí qua trang này cho đến cuối năm 2016.

[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″]  Truy cập các bài viết tại đây…
 

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Tham gia thảo luận...