#Chính sách giáo dục

chính sách giáo dục & vận động

Mesa Técnica: El Recorrido de un Trabajo en Equipo por la Paz en la Ciudad de Ibague, Colombia

Công nghệ xây dựng công trình paz và sự thuyết phục là một thành công trong việc trabajo và trang bị cho các giáo sư định hướng về thành phố Ibagué, Colombia, trung gian là động lực thúc đẩy lợi ích của các tổ chức giáo dục dành cho thành phố thủ đô xã hội. La mesa ha realizado en estos años de funcionamiento una cartografía social, estado del arte, aplicativo web para que los docentes doneen guías didácticas en sus asignaturas, un documento de lineamientos de politica pública y la recolección de historys de vida sobre gestos de paz que ocurren en las instituciones educativas de la ciudad.

(Bảng kỹ thuật: Hành trình hợp tác vì hòa bình ở thành phố Ibague, Colombia) Bảng kỹ thuật về xây dựng hòa bình và cùng tồn tại trong trường học là nỗ lực nhóm do các giáo viên hướng dẫn từ thành phố Ibagué, Colombia chủ trì, thông qua các đề xuất dự án vì lợi ích của các cơ sở giáo dục tập trung vào việc tăng cường vốn xã hội của thành phố. Trong những năm hoạt động này, bảng đã thực hiện một bản đồ xã hội hiện đại, một ứng dụng web dành cho giáo viên để thực hiện các hướng dẫn giảng dạy trong các môn học của họ, một tài liệu hướng dẫn chính sách công và tuyển tập những câu chuyện đời sống về những cử chỉ hòa bình mà diễn ra tại các cơ sở giáo dục của thành phố.

Mesa Técnica: El Recorrido de un Trabajo en Equipo por la Paz en la Ciudad de Ibague, Colombia Đọc thêm "

Ngày Quốc tế Giáo dục 2024: Học tập vì hòa bình lâu dài

Ngày Quốc tế Giáo dục lần thứ sáu sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 2024 năm XNUMX với chủ đề “học tập vì hòa bình lâu dài”. Ngày nay, một cam kết tích cực cho hòa bình trở nên cấp bách hơn bao giờ hết và giáo dục là trọng tâm của nỗ lực này. Học tập vì hòa bình phải mang tính chuyển đổi và giúp trao quyền cho người học những kiến ​​thức, giá trị, thái độ, kỹ năng và hành vi cần thiết để trở thành tác nhân hòa bình trong cộng đồng của họ.

Ngày Quốc tế Giáo dục 2024: Học tập vì hòa bình lâu dài Đọc thêm "

Những điều bạn cần biết về Khuyến nghị của UNESCO về Giáo dục vì Hòa bình

Khuyến nghị mới về Giáo dục vì Hòa bình, Nhân quyền và Phát triển bền vững đã được tất cả 194 Quốc gia Thành viên UNESCO thông qua tại phiên họp thứ 42 của Đại hội đồng.

Những điều bạn cần biết về Khuyến nghị của UNESCO về Giáo dục vì Hòa bình Đọc thêm "

Làm sáng tỏ nỗi xấu hổ của nước Mỹ: Chấp nhận giáo dục hòa bình giữa các cuộc chiến tranh học đường

Pháp luật gần đây đã dẫn đến xung đột trong các cơ sở giáo dục, đàn áp các cuộc thảo luận về sự đa dạng và thúc đẩy bạo lực về văn hóa và cấu trúc. Giải quyết những vấn đề này thông qua giáo dục hòa bình có thể biến trường học thành không gian giác ngộ, hiểu biết và hòa bình, nhấn mạnh sự tôn trọng và hợp tác giữa các nền văn hóa.

Làm sáng tỏ nỗi xấu hổ của nước Mỹ: Chấp nhận giáo dục hòa bình giữa các cuộc chiến tranh học đường Đọc thêm "

Sửa đổi Khuyến nghị năm 1974: Các quốc gia thành viên của UNESCO đạt được sự đồng thuận

Vào ngày 12 tháng 1974, các quốc gia thành viên của UNESCO đã nhất trí về văn bản sửa đổi của Khuyến nghị năm XNUMX liên quan đến giáo dục vì sự hiểu biết, hợp tác và hòa bình quốc tế và giáo dục liên quan đến quyền con người và các quyền tự do cơ bản. Tài liệu quốc tế này đưa ra một lộ trình rõ ràng về cách giáo dục nên phát triển trong thế kỷ XNUMX để đóng góp khi đối mặt với các mối đe dọa và thách thức đương đại.  

Sửa đổi Khuyến nghị năm 1974: Các quốc gia thành viên của UNESCO đạt được sự đồng thuận Đọc thêm "

Gốc rễ của chính phủ cho giáo dục để chuyển đổi khu vực North Rift bất ổn (Kenya)

Trong những gì dường như là một chiến lược mới để giải quyết mối đe dọa mất an ninh ở khu vực North Rift bất ổn, chính phủ Kenya sẽ ngay lập tức thành lập năm trường học liên cộng đồng như một phần của sáng kiến ​​giáo dục vì hòa bình.

Gốc rễ của chính phủ cho giáo dục để chuyển đổi khu vực North Rift bất ổn (Kenya) Đọc thêm "

Giáo dục có thể làm gì một cách cụ thể (và thực tế) để giảm thiểu các mối đe dọa đương thời và thúc đẩy hòa bình lâu dài?

Sách trắng này do Chiến dịch Toàn cầu về Giáo dục Hòa bình trình bày cung cấp một cái nhìn tổng quan về vai trò và tiềm năng của giáo dục hòa bình để giải quyết các mối đe dọa và thách thức toàn cầu đương đại và mới nổi đối với hòa bình. Khi làm như vậy, nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về các mối đe dọa đương thời; vạch ra những nền tảng của một cách tiếp cận mang tính chuyển đổi hiệu quả đối với giáo dục; xem xét bằng chứng về hiệu quả của các phương pháp này; và khám phá cách những hiểu biết và bằng chứng này có thể định hình tương lai của lĩnh vực giáo dục hòa bình.

Giáo dục có thể làm gì một cách cụ thể (và thực tế) để giảm thiểu các mối đe dọa đương thời và thúc đẩy hòa bình lâu dài? Đọc thêm "

Lời kêu gọi tới Bộ trưởng Giáo dục Hoa Kỳ ủng hộ giáo dục hòa bình

Danielle Whisnant phác thảo cách thức các vấn đề đương đại thâm nhập vào hầu hết mọi khía cạnh của đời sống Mỹ và cản trở các can thiệp chính sách đối ngoại hiệu quả có thể bắt đầu được khắc phục bằng cách định hướng lại giáo dục công lập theo hướng giáo dục hòa bình trên nhiều lĩnh vực.

Lời kêu gọi tới Bộ trưởng Giáo dục Hoa Kỳ ủng hộ giáo dục hòa bình Đọc thêm "

Huy động cộng đồng toàn cầu thúc đẩy hòa bình thông qua giáo dục

Việc đảm bảo giáo dục thực sự chuẩn bị cho người học trở nên tích cực và tham gia vào việc thúc đẩy xã hội hòa bình và công bằng đòi hỏi các giáo viên và nhà giáo dục được chuẩn bị kỹ lưỡng và có động lực, các chính sách hòa nhập của trường học, sự tham gia của thanh niên và phương pháp sư phạm đổi mới, trong số các biện pháp khác. Để giúp các quốc gia chuyển đổi hệ thống giáo dục của họ theo mục tiêu này, UNESCO đang sửa đổi một trong những công cụ quy chuẩn mang tính bước ngoặt của mình: Khuyến nghị liên quan đến giáo dục vì sự hiểu biết, hợp tác và hòa bình quốc tế và giáo dục vì quyền con người và các quyền tự do cơ bản.

Huy động cộng đồng toàn cầu thúc đẩy hòa bình thông qua giáo dục Đọc thêm "

Đối thoại Giáo dục vì Hòa bình do Bộ Giáo dục Quốc gia tổ chức tại Cartagena, Colombia

“Những con đường khả thi mới” là phương châm của Cuộc họp Giáo dục vì Hòa bình, một không gian có mục đích khởi xướng các cuộc đối thoại nhằm thu thập kiến ​​thức, kinh nghiệm, thách thức và đề xuất cho phép tiến bộ trong việc thực hiện giáo dục vì hòa bình, chung sống và hòa giải ở Colombia.

Đối thoại Giáo dục vì Hòa bình do Bộ Giáo dục Quốc gia tổ chức tại Cartagena, Colombia Đọc thêm "

Di chuyển về đầu trang