# đại sứ đại dương

Sáng kiến ​​hòa bình: Các chuyên gia được đào tạo để trở thành đại sứ hòa bình (Pakistan)

Tổ chức phi chính phủ Trao quyền thông qua Hội nhập Sáng tạo đã ký một biên bản ghi nhớ với Trung tâm Đào tạo Nghề Pakistan để thực hiện một dự án kéo dài XNUMX tháng với tiêu đề Chuyên gia làm Đại sứ Hòa bình tại Multan. Theo dự án, các cá nhân sẽ được chỉ định đến thăm các học viện và tổ chức để phát triển phẩm chất lãnh đạo và đào tạo các chuyên gia để tham gia vào các hoạt động thúc đẩy các sáng kiến ​​hòa bình trong tổ chức tương ứng của họ.

Sáng kiến ​​hòa bình: Các chuyên gia được đào tạo để trở thành đại sứ hòa bình (Pakistan) Đọc thêm "

Di chuyển về đầu trang