# học giả có rủi ro

Kêu gọi hỗ trợ lộ trình hợp pháp cho Học giả Fulbright Afghanistan tại Hoa Kỳ

Tuy nhiên, một lần nữa, Hoa Kỳ không đáp ứng các nghĩa vụ đạo đức của mình đối với người Afghanistan. Trong trường hợp này là nhóm học giả Fulbright người Afghanistan năm 2022. Sau khi hoàn thành các chương trình học tập tại Hoa Kỳ, như được nêu trong bức thư gửi Bộ Ngoại giao, được đăng ở đây, trong tình trạng lấp lửng về pháp lý và kinh tế.

Kêu gọi hỗ trợ lộ trình hợp pháp cho Học giả Fulbright Afghanistan tại Hoa Kỳ Đọc thêm "

Thư ngỏ thứ hai gửi Bộ trưởng Ngoại giao yêu cầu quy trình công bằng để cấp thị thực cho các học giả và sinh viên Afghanistan đang gặp rủi ro

Đây là bức thư ngỏ thứ hai của các học giả Mỹ gửi Ngoại trưởng kêu gọi các bước ngay lập tức để khắc phục những trở ngại hiện tại trong quá trình cấp thị thực khiến rất nhiều học giả Afghanistan gặp rủi ro từ các trường đại học Hoa Kỳ mà họ đã được mời. Cảm ơn bất kỳ và tất cả những người thực hiện các bước để thúc giục hành động để giải quyết vấn đề trước mắt.

Thư ngỏ thứ hai gửi Bộ trưởng Ngoại giao yêu cầu quy trình công bằng để cấp thị thực cho các học giả và sinh viên Afghanistan đang gặp rủi ro Đọc thêm "

Di chuyển về đầu trang