# công việc học tập

Đại học Marquette tìm kiếm Chuyên gia Giáo dục Hòa bình

Công trình Hòa bình của Đại học Marquette tìm kiếm Chuyên gia Giáo dục Hòa bình, người sẽ hỗ trợ phát triển và thực hiện chương trình Công trình Hòa bình tại các trường công lập, tư thục, hiến chương và tôn giáo của Milwaukee.

Đại học Notre Dame tìm kiếm vị trí giảng viên có thời hạn hoặc theo nhiệm kỳ trong việc chuyển đổi công bằng chủng tộc và xung đột

Trường Keough của Đại học Notre Dame về các vấn đề toàn cầu mời nộp đơn cho một vị trí theo dõi nhiệm kỳ / nhiệm kỳ trong công bằng chủng tộc và chuyển đổi xung đột, có trụ sở tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Kroc.

Di chuyển về đầu trang