Các nguồn lực để giúp đỡ người tị nạn Afghanistan (Phụ nữ cho Phụ nữ Afghanistan)

Phụ nữ cho Phụ nữ Afghanistan (WAW) là một tổ chức xã hội dân sự cấp cơ sở chuyên bảo vệ và thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan bị tước quyền ở Afghanistan và New York. WAW đã chuẩn bị một danh sách các nguồn lực để hỗ trợ những người ở Afghanistan đang cố gắng đến nơi an toàn.

bấm vào đây để truy cập các nguồn trợ giúp người tị nạn Afghanistan

 

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Tham gia thảo luận...