Giáo dục hòa bình ở các trường trung học Rwandan: Đối phó với những thông điệp mâu thuẫn

TÁC GIẢ: Jean de Dieu Basabose, Heli Habyarimana
NHÀ XUẤT BẢN: Aegis Trust
NGÀY XUẤT BẢN: 2018 Tháng Năm

tải báo cáo tại đây

Tóm tắt

Kể từ sau cuộc Diệt chủng chống lại người Tutsi vào năm 1994, Rwanda đã tham gia vào việc đề ra các chiến lược để tái thiết đất nước và đảm bảo một tương lai hòa bình bền vững. Các chương trình và mô hình đã được phát triển và thực hiện nhằm trang bị cho người dân kiến ​​thức, kỹ năng và công cụ để xóa bỏ di sản đau thương của lịch sử Rwandan gần đây, được đánh dấu bằng bạo lực nhiều mặt và hậu quả của nó. Tuy nhiên, sự dai dẳng của hận thù, chia rẽ và hệ tư tưởng diệt chủng được xác định là vẫn còn hiện hữu trên đất nước này.

Giáo dục đã được kỳ vọng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tư tưởng ủng hộ hòa bình ở trẻ em học đường, những người sau đó sẽ đóng vai trò là tác nhân thay đổi trong cả thế hệ hiện tại và tương lai. Đó là lý do tại sao giáo dục hòa bình và các giá trị đã được đưa vào Chương trình giảng dạy dựa trên năng lực (CBC) một cách rõ ràng từ năm 2016, và được trình bày chi tiết về các năng lực học tập thực tế mà tất cả học sinh nên tiếp thu và rèn luyện.

Nghiên cứu này khám phá cách thức, trong quá trình thực hiện, nội dung về hòa bình trong chương trình giảng dạy đã phải đối mặt với những thách thức liên quan đến bản thân nội dung, những người thực hiện và môi trường mà nó phải phát triển. Nghiên cứu tập trung vào cách sinh viên tiếp nhận các nguồn thông tin khác nhau và cách họ phản ứng với các thông điệp mâu thuẫn với nội dung chương trình hòa bình được giảng dạy ở trường. Nghiên cứu cho thấy các thông điệp mâu thuẫn với nội dung hòa bình trong chương trình giảng dạy đã được hun đúc như thế nào trong các gia đình và / hoặc giữa các đồng nghiệp bên ngoài trường học. Các sinh viên và giáo viên đã chứng minh ba phản ứng có thể xảy ra: họ chấp nhận các thông điệp mâu thuẫn, bác bỏ chúng, hoặc trong một số lượng lớn các trường hợp, cho thấy không có khả năng đưa ra quyết định rõ ràng giữa nội dung chương trình giảng dạy và các nội dung khác mâu thuẫn với nó. Khó khăn trong việc xử lý các thông điệp mâu thuẫn này có thể tạo thành rủi ro đối với việc đạt được các kết quả mong đợi của chương trình.

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Tham gia thảo luận...