Nỗ lực Giáo dục Hòa bình ở Liberia

(* Các báo cáo do nghiên cứu sinh của Chương trình Nghiên cứu Xung đột và Hòa bình Quốc tế của Đại học Hoa Kỳ chuẩn bị. Vui lòng xem bản tin Chiến dịch Toàn cầu về Giáo dục Hòa bình vào tháng 2010 năm XNUMX để biết thêm thông tin: www.peace-ed-campaign.org/newsletter)

Nỗ lực Giáo dục Hòa bình ở Liberia do Mainlehwon Ebenezer Vohn Bende biên soạn

 

Tham gia Chiến dịch và trợ giúp chúng tôi #S SpreadPeaceEd!
Vui lòng gửi cho tôi email:

Tham gia thảo luận...

Di chuyển về đầu trang