Paulo Freire: Yêu cầu & Bạo lực

“Bất kỳ tình huống nào trong đó một số cá nhân ngăn cản những người khác tham gia vào quá trình điều tra là một trong những hành vi bạo lực. Các phương tiện được sử dụng không quan trọng; để con người xa lánh khỏi việc ra quyết định của chính họ là thay đổi họ thành các đối tượng. "

-Paulo Freire, Sư phạm của những người bị áp bức (1970, trang 85)

Tìm hiểu thêm về câu trích dẫn này bằng cách truy cập trang web riêng của Chiến dịch toàn cầu vì hòa bình Báo giá & Ghi nhớ về Giáo dục Hòa bình: Thư mục về Giáo dục Hòa bình. Thư mục thư mục là một bộ sưu tập đã được biên tập các trích dẫn có chú thích về các quan điểm về lý thuyết, thực hành, chính sách và phương pháp sư phạm trong giáo dục hòa bình. Mỗi mục trích dẫn / thư mục được bổ sung bởi một meme nghệ thuật mà bạn được khuyến khích tải xuống và lan truyền qua mạng xã hội.

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Tham gia thảo luận...