Diễn đàn Hòa bình Paris không giải quyết được vấn đề giáo dục hòa bình (báo cáo/ý kiến)

(Đăng lại từ: Nền tảng học tập suốt đời. Ngày 22 tháng 2023 năm XNUMX)

Bởi Nền tảng học tập suốt đời

Trên toàn thế giới, trong những năm gần đây sau đại dịch, chúng ta đã chứng kiến ​​bạo lực gia tăng, bất bình đẳng gia tăng cùng với sự phân cực của xã hội và sự thiếu hiểu biết và hỗ trợ giữa các thế hệ. Những xu hướng này càng đáng lo ngại hơn khi chúng tấn công vào giới trẻ và trẻ em: vi phạm Nhân quyền trên khắp châu Âu và toàn cầu đang gia tăng, kèm theo lời nói căm thù và bạo lực trong và ngoài trường học, thúc đẩy vòng xoáy phân cực và bạo lực. Kể từ năm 2018, những xu hướng như vậy sẽ được thảo luận trong khuôn khổ báo cáo thường niên Diễn đàn hòa bình Paris. Cuộc họp mặt toàn cầu này của các nhà lãnh đạo thế giới đang khám phá cách thức quản trị toàn cầu có thể thúc đẩy hòa bình và diễn ra vào ngày 10-11 tháng XNUMX. Chủ đề năm nay là 'Tìm kiếm điểm chung trong một thế giới đầy cạnh tranh', chưa đề cập đến giáo dục hòa bình, không xem xét sự cạnh tranh và cạnh tranh được thúc đẩy như thế nào trong hệ thống giáo dục và đào tạo khi thiếu năng lực do Giáo dục Hòa bình thúc đẩy.

Nền tảng Học tập suốt đời kêu gọi Liên minh Châu Âu và các quốc gia thành viên, Liên hợp quốc và Hội đồng Châu Âu thực hiện các hành động ngay lập tức để nâng cao hình ảnh giáo dục vì hòa bình và khoan dung theo cách tiếp cận học tập suốt đời như là phản ứng duy nhất và tốt nhất đối với bạo lực, chiến tranh và xung đột. Để đạt được mục tiêu này, tầm quan trọng của Giáo dục Hòa bình trở nên rõ ràng. Giáo dục hòa bình là một khía cạnh cơ bản của việc học tập suốt đời vượt qua ranh giới chính trị và hệ tư tưởng. Nó nhấn mạnh và trau dồi sự hiểu biết, sự đồng cảm và kỹ năng giải quyết xung đột, nhằm thúc đẩy sự chung sống hài hòa trong một thế giới ngày càng kết nối với nhau. 

Học tập suốt đời thúc đẩy một cách tiếp cận toàn diện, thừa nhận tầm quan trọng của giáo dục và học tập liên tục trong suốt cuộc đời của một người. Sự nhấn mạnh của nó vào các phương pháp phi chính thức và không chính thức đã được thừa nhận là then chốt trong việc xây dựng và xây dựng lại cộng đồng cũng như củng cố xã hội. 

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng giáo dục hòa bình, được hướng dẫn bởi các nguyên tắc học tập suốt đời, là điều cần thiết cho một cộng đồng toàn cầu thịnh vượng và hài hòa. Các nguyên tắc hướng dẫn giáo dục hòa bình bao gồm:

 • Kỹ năng giải quyết xung đột: Giáo dục hòa bình trang bị cho cá nhân những kỹ năng giải quyết xung đột thiết yếu. Thông qua học tập suốt đời, mọi người có thể phát triển khả năng giải quyết những bất đồng và tranh chấp theo cách mang tính xây dựng và bất bạo động.
 • Đồng cảm và thấu hiểu: Học tập suốt đời dựa trên giá trị thúc đẩy sự đồng cảm và hiểu biết sâu sắc hơn về các quan điểm đa dạng. Ngược lại, điều này thúc đẩy sự khoan dung và hòa nhập, giúp thu hẹp khoảng cách trong một thế giới bị chia rẽ.
 • Công dân toàn cầu: Giáo dục hòa bình khuyến khích sự phát triển của những công dân toàn cầu có trách nhiệm bằng cách phát triển kiến ​​thức và giá trị thúc đẩy người học hành động trong khả năng của mình. Nó thấm nhuần những giá trị vượt qua sự khác biệt về chính trị và văn hóa, nhấn mạnh tính nhân văn chung và mối liên kết giữa chúng ta.
 • Phòng chống bạo lực: Bằng cách giáo dục các cá nhân về các nguyên tắc hòa bình, chúng ta có thể giảm thiểu khả năng xảy ra bạo lực và xung đột. Cách tiếp cận này đưa ra con đường hướng tới hòa bình bền vững bằng cách giải quyết các nguyên nhân gốc rễ và thúc đẩy sự hòa hợp xã hội.
 • Nhạy cảm văn hóa: Học tập suốt đời trong bối cảnh giáo dục hòa bình khuyến khích đối thoại liên văn hóa, sự nhạy cảm về văn hóa và tôn trọng các truyền thống đa dạng. Điều này thúc đẩy cảm giác đoàn kết vượt qua ranh giới và định kiến ​​chính trị.
 • Hệ thống và tư duy phản biện: Việc phát triển các kỹ năng sống và năng lực quan trọng để học tập suốt đời trong bối cảnh hòa bình có thể góp phần nâng cao hiểu biết về sự phụ thuộc vào con đường lịch sử, những bất công và ảnh hưởng của các hành động địa phương trong bối cảnh toàn cầu. Thông qua sự hiểu biết như vậy, các tương tác xây dựng hòa bình có thể được thúc đẩy và sự phân cực có thể được giảm bớt.

Những nguyên tắc này là cốt lõi trong công việc của cộng đồng học tập, vì xã hội dân sự trong giáo dục và đào tạo đã xây dựng một khuôn khổ để các cá nhân và cộng đồng tiếp thu kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để đóng góp cho một thế giới hòa bình, toàn diện và hiểu biết hơn. Xã hội dân sự nâng cao các nguyên tắc như giáo dục công dân toàn cầu (GCE) trong các cam kết thể chế như Tuyên bố về Giáo dục Toàn cầu đến năm 2050mà còn thông qua nhiều sáng kiến ​​độc lập, đặc biệt là chương trình giảng dạy GCE thông qua kể chuyện kỹ thuật sốhoạt động đào tạo liên văn hóahọc tập dựa trên trò chơi về dân chủ. Là một phần của GCE, xã hội dân sự đi đầu trong việc lồng ghép giáo dục hòa bình ở mọi cấp độ, lĩnh vực và hình thức học tập. Hội thảo về giáo dục hòa bình, liên kết giữa giáo dục lịch sử và hòa bình, công cụ và vật liệu để thúc đẩy giáo dục hòa bình trong giáo dục chính quy, phương pháp giáo dục người lớn cho hoạt động hòa bình, và đào tạo cho huấn luyện viên về việc thực hiện các chương trình giáo dục liên văn hóa, dân chủ và hòa bình chỉ là một số ví dụ từ cộng đồng học tập.

Việc lồng ghép giáo dục hòa bình đòi hỏi môi trường an toàn trong đó tất cả đều có năng lực đối thoại quan trọng, chẳng hạn như sự nhạy cảm về văn hóa, tư duy phản biện hoặc thực hành sự đồng cảm. Các công cụ để thiết lập môi trường an toàn bao gồm:

 • hướng dẫn đến tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận đa chiều trong giáo dục chính quy
 • hướng dẫn cho sử dụng lịch sử truyền miệng trong các hoạt động học tập nhằm phát huy các truyền thống, nghi lễ và nghi lễ của gia đình, kiến ​​thức về môi trường, kinh nghiệm tôn giáo và tâm linh
 • hộp công cụ cho việc học tập liên văn hóa
 • phương pháp cho các cuộc tụ họp đối thoại đang được sử dụng trong trường học
 • an sáng kiến để thúc đẩy tranh luận trong giáo dục chính quy

Giáo dục hòa bình không dừng lại ở việc phòng ngừa mà còn đề cập đến cách người học đối phó với xung đột và những tác động của nó. Vì vậy, các tài nguyên, chẳng hạn như 'Anh hùng cũng khóc', có tiềm năng vô giá để hỗ trợ người học trong những thời khắc đen tối.

Trong bối cảnh này, LLLPlatform yêu cầu:

 • Lồng ghép giáo dục hòa bình vào chương trình giáo dục chính quy, tăng cường liên kết giữa học tập chính quy, không chính quy và không chính quy để đảm bảo thực hành liên tục giáo dục hòa bình theo phương pháp học tập suốt đời
 • Cung cấp các cơ hội có ý nghĩa cho việc đào tạo ban đầu và phát triển chuyên môn liên tục cho các nhà giáo dục trong việc dẫn dắt đối thoại, thúc đẩy sự đa dạng và coi người học là đối tác bình đẳng trong học tập. Những cơ hội này không nên chỉ giới hạn ở các khóa học sẵn có mà cần xem xét đến điều kiện làm việc của nhà giáo dục, đặc biệt là thời gian và nguồn lực tài chính cho việc đào tạo.
 • Thực hiện Khuyến nghị của Hội đồng về Xác nhận việc học tập không chính quy và không chính quy để đảm bảo rằng năng lực hòa bình được đối xử bình đẳng với tất cả các năng lực chính mà người học cần phấn đấu trong xã hội hiện nay
 • Tăng tài trợ cho giáo dục và đào tạo ở cấp EU và quốc gia, đảm bảo các nguồn tài trợ mang tính cơ cấu và bền vững, đặc biệt cho các sáng kiến ​​giáo dục hòa bình vượt ra ngoài nguồn tài trợ dựa trên dự án

Tăng cường hợp tác giữa tất cả các bên liên quan về giáo dục và đào tạo trong việc hoạch định chính sách, xem xét cách tất cả chia sẻ trách nhiệm trong bất kỳ quá trình nào liên quan đến hòa bình.

Tham gia Chiến dịch và trợ giúp chúng tôi #S SpreadPeaceEd!
Vui lòng gửi cho tôi email:

Để lại một bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *

Di chuyển về đầu trang