Video giáo dục về giải trừ vũ khí hạt nhân mới cho trẻ em lứa tuổi đi học

Các video sau đây được phát triển bởi Tiếng nói cho một thế giới không vũ khí hạt nhân, một sáng kiến ​​của Tổ chức Sáng kiến ​​Tôn giáo Thống nhất. Voices và URI hợp tác với UNFOLD ZERO nền tảng, giáo dục và thu hút mọi người tham gia vào các sáng kiến ​​và quy trình của Liên hợp quốc nhằm đạt được một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Tham gia thảo luận...