“ITalking qua nhiều thế hệ về giáo dục (iTAGe)” ở Colombia

PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA HÒA BÌNH VÀ DÂN CHỦ THÔNG QUA GIÁO DỤC

Fundación Escuelas de Paz đang tổ chức một độc lập Nói chuyện giữa các thế hệ về giáo dục (iTAGe) sự kiện đối thoại thanh niên tại Colombia về vai trò của giáo dục trong việc thực hiện Nghị quyết 2250 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Thanh niên, Hòa bình và An ninh.

iTAGe sẽ tìm hiểu vai trò của giáo dục trong việc thúc đẩy sự tham gia của thanh niên và văn hóa hòa bình ở Colombia, cũng như các bước cần thiết để thực hiện các Nghị quyết này ở quốc gia này.

UNSCR 2250 và giải pháp tiếp theo của nó UNSCR 2419 ghi nhận vai trò quan trọng và tích cực của thanh niên trong công cuộc xây dựng hòa bình. Các Nghị quyết nhấn mạnh sự cần thiết phải đầu tư vào giáo dục để thúc đẩy văn hóa hòa bình, xóa bỏ bất bình đẳng và phân biệt đối xử, thúc đẩy lòng khoan dung và trao quyền cho thanh niên.

Như dựa trên Phương pháp luận MGIEP TAGe của UNESCO, iTAGe là một cuộc đối thoại giữa các thế hệ về giáo dục do thanh niên định hướng, cung cấp một nền tảng phi phân cấp để thanh niên tương tác, thảo luận và tranh luận về các vấn đề quan trọng liên quan đến tương lai, với các nhà hoạch định chính sách.

UNESCO MGIEP tập trung vào việc đạt được Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc 4.7 hướng tới giáo dục xây dựng xã hội hòa bình và bền vững trên toàn thế giới bằng cách phát triển các chương trình thúc đẩy học tập xã hội và cảm xúc, đổi mới phương pháp sư phạm kỹ thuật số và trao quyền cho thanh niên.

Tải xuống bản pdf tổng quan về dự án iTAGe ở Colombia: Tiếng Anh / Tiếng Tây Ban Nha

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Tham gia thảo luận...