Học về Quyền con người: Sư phạm và Chính trị về Hòa bình của Betty Reardon

Chủ tịch UNESCO về Giáo dục Hòa bình tại Đại học Puerto Rico tổ chức một bài phát biểu quan trọng hàng năm về các chủ đề liên quan đến việc thúc đẩy văn hóa hòa bình. Trong năm học 2008-2009, trường đại học đã nhận được nhà giáo dục nổi tiếng Betty Reardon, người đã cung cấp Bài phát biểu chính Học về Quyền con người: Sư phạm và Chính trị Hòa bình. Việc xuất bản hội nghị này bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh cho phép chúng tôi chia sẻ những ý tưởng này với nhiều đối tượng học thuật hơn.

Bấm vào đây để tải xuống: Học Nhân Quyền: Sư phạm và Chính trị Hòa bình của Betty Reardon

Tham gia Chiến dịch và trợ giúp chúng tôi #S SpreadPeaceEd!
Vui lòng gửi cho tôi email:

Tham gia thảo luận...

Di chuyển về đầu trang