Cẩm nang tiếp cận dựa trên quyền con người cho giáo dục đại học

Cẩm nang tiếp cận dựa trên quyền con người dành cho giáo dục đại học

Trích dẫn: Tibbitts, F. (2022). Cẩm nang tiếp cận dựa trên quyền con người cho giáo dục đại học. Viện Nhân quyền và Luật Nhân đạo Raoul Wallenberg.

Mô tả tài nguyên

Cuốn sổ tay này dành cho các nhà quản lý trường đại học, giảng viên, sinh viên và các đối tác giáo dục đại học. Mục đích chính của cuốn sổ tay này là làm sáng tỏ những cách thức mà quá trình dạy và học có thể được thiết kế để phản ánh và thúc đẩy nhân quyền. Chúng tôi khám phá những cơ hội này thông qua các nguyên tắc HRBA cũng như các ví dụ từ thực tiễn. Ngoài việc giải quyết các khía cạnh định hướng thực hành này của HRBA, cuốn sổ tay còn đề cập đến tiền đề của trường đại học với tư cách là người chịu trách nhiệm cũng như các mục tiêu và quy trình cải cách tiềm năng trong chính trường đại học. Làm thế nào trường đại học có thể khôi phục sứ mệnh thúc đẩy công bằng xã hội theo cách có ý nghĩa và lâu dài? Sẽ như thế nào nếu có HRBA trong một trường đại học? Cuốn sổ tay này giả định rằng một cơ sở giáo dục đại học có ý thức xem xét và liên tục cải thiện các chính sách và thực tiễn của mình phù hợp với nhân quyền sẽ có vị thế tốt hơn để thực hiện các mục tiêu của quyền giáo dục: vừa thúc đẩy sự phát triển toàn diện nhân cách vừa phát triển của những xã hội công bằng, hòa bình và đảm bảo tự do.

Tham gia Chiến dịch và trợ giúp chúng tôi #S SpreadPeaceEd!
Vui lòng gửi cho tôi email:

Để lại một bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *

Di chuyển về đầu trang