Basma Hajir & Kevin Kester trong vai trò Giáo dục hòa bình quan trọng

“Giáo dục hòa bình quan trọng (CPE) tìm cách phá vỡ các mối quan hệ quyền lực bất đối xứng và bóc tách nguồn gốc chính trị, kinh tế, xã hội và lịch sử của chúng”.

-Basma Hajir & Kevin Kester (2020)

Tìm hiểu thêm về và chia sẻ câu trích dẫn này bằng cách truy cập trang web riêng của Chiến dịch toàn cầu vì hòa bình Báo giá & Ghi nhớ về Giáo dục Hòa bình: Thư mục về Giáo dục Hòa bình. Thư mục thư mục là một bộ sưu tập đã được biên tập các trích dẫn có chú thích về các quan điểm về lý thuyết, thực hành, chính sách và phương pháp sư phạm trong giáo dục hòa bình. Mỗi mục trích dẫn / thư mục được kèm theo một meme nghệ thuật mà bạn được khuyến khích tải xuống và lan truyền qua mạng xã hội.

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Tham gia thảo luận...