Dale Snauwaert về nền tảng đạo đức và luân lý của giáo dục hòa bình

“Giáo dục hòa bình dựa trên niềm tin quốc tế rằng cộng đồng đạo đức bao gồm tất cả con người, rằng tất cả con người đều có tư cách đạo đức, và do đó chiến tranh và hòa bình, công lý và bất công, là những cân nhắc đạo đức toàn cầu.”

Dale Snauwaert nêu rõ các nền tảng đạo đức của giáo dục hòa bình bắt nguồn từ chủ nghĩa vũ trụ.

Tìm hiểu thêm về câu trích dẫn này bằng cách truy cập trang web riêng của Chiến dịch toàn cầu vì hòa bình Báo giá & Ghi nhớ về Giáo dục Hòa bình: Thư mục về Giáo dục Hòa bình. Thư mục thư mục là một bộ sưu tập đã được biên tập các trích dẫn có chú thích của các quan điểm về lý thuyết, thực hành, chính sách và phương pháp sư phạm trong giáo dục hòa bình. Mỗi mục trích dẫn / thư mục được bổ sung bởi một meme nghệ thuật mà bạn được khuyến khích tải xuống và lan truyền qua mạng xã hội.

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Tham gia thảo luận...