COVID-19: Đã đến lúc xem xét lại vấn đề bảo mật

Phim hoạt hình của Satish Acharya.

Bây giờ chúng ta sẽ biết rằng các hệ thống an ninh quân sự không và không thể cung cấp an ninh cho con người? Liệu cuối cùng chúng ta có xem xét một cách nghiêm túc và có hệ thống bất kỳ và tất cả các phương án thay thế đã được đề xuất không? Liệu các nhà giáo dục hòa bình có tận dụng cơ hội để khám phá các hệ thống an ninh thay thế mà cuộc khủng hoảng này đòi hỏi mà chúng ta đang cân nhắc?

Phim hoạt hình của Satish Acharya.

1 Comment

Tham gia thảo luận...