Ấn phẩm

Hướng dẫn giảng dạy cho các trường đại học về các vấn đề hòa bình và xung đột ở Khu vực Davao (Philippines)

(DAVAO CITY, PHILIPPINES) —- Giữa những leo thang bạo lực gần đây ở một số vùng của Mindanao do các vụ đánh bom và đụng độ giữa các nhóm vũ trang, một tổ chức phi chính phủ của Đức, forumZFD (Forum Civil Peace Service),…

Hướng dẫn giảng dạy cho các trường đại học về các vấn đề hòa bình và xung đột ở Khu vực Davao (Philippines) Đọc thêm "

Tiếng nói từ cấp cơ sở: Trao quyền cho phụ nữ nông thôn để phát triển bền vững

Bài báo của Armene Modi được trình bày tại Hội nghị Toàn cầu hóa Tri thức: 2012 Pune, Ấn Độ Tháng 2012 năm XNUMX Armene ModiAshta No Kaiashtanokaindia@gmail.com TÓM TẮT: Phụ nữ đang ngày càng tạo ra nhiều tác động hơn nam giới ở…

Tiếng nói từ cấp cơ sở: Trao quyền cho phụ nữ nông thôn để phát triển bền vững Đọc thêm "

Di chuyển về đầu trang