Chính sách

Đánh giá giáo dục hòa bình, nghiên cứu điển hình và chương trình từ Trung Quốc

(* Các báo cáo do nghiên cứu sinh của Chương trình Nghiên cứu Xung đột và Hòa bình Quốc tế của Đại học Hoa Kỳ chuẩn bị. Vui lòng xem bản tin Chiến dịch Toàn cầu về Giáo dục Hòa bình số tháng 2010 năm XNUMX để biết thêm…

Đánh giá giáo dục hòa bình, nghiên cứu điển hình và chương trình từ Trung Quốc Đọc thêm "

Di chuyển về đầu trang