việc làm

Graines de Paix tìm Giám đốc mới

Graines de Paix đang thuê Giám đốc của mình để dẫn dắt các hoạt động đang phát triển của mình. Anh / cô ấy sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động và điều hành, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của tổ chức trước những thách thức xã hội hiện nay liên quan đến giáo dục và sự gắn kết xã hội. Hạn nộp hồ sơ: 7/XNUMX. [Tiếp tục đọc…]

việc làm

Dịch vụ Hòa bình Dân sự tìm kiếm Cố vấn về Giáo dục Hòa bình (Ukraine)

GIZ Civil Peace Service chương trình quốc gia Ukraine tìm kiếm một cố vấn để làm việc với sáu tổ chức đối tác về các chủ đề khác nhau của giáo dục hòa bình ở cấp quốc gia và khu vực, hỗ trợ cải cách trường học quốc gia nhằm biến các trường học Ukraine thành một môi trường hòa bình và trao quyền. [Tiếp tục đọc…]