Giáo trình

Museums for Peace: Tài nguyên

Bảo tàng vì hòa bình là các tổ chức giáo dục phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy văn hóa hòa bình thông qua việc thu thập, trưng bày và giải thích tài liệu liên quan đến hòa bình. Mạng lưới Bảo tàng Hòa bình Quốc tế quản lý một số tài nguyên liên quan đến các bảo tàng hòa bình, bao gồm danh bạ toàn cầu, kỷ yếu hội nghị và các bài báo được bình duyệt. [Tiếp tục đọc…]

Giáo trình

Bom… Away !: Một dự án mới khám phá khả năng bắn phá và giải trừ vũ khí hạt nhân

Bom ... Đi! là một dự án sẽ khám phá tác động của các cuộc oanh tạc trên không đối với dân thường trong Thế chiến thứ hai và sử dụng bộ sưu tập độc đáo của Bảo tàng Hòa bình Vương quốc Anh để xem xét cách thức các chiến dịch hòa bình được hình thành để ứng phó. [Tiếp tục đọc…]