Báo cáo hoạt động

Tiến bộ và quan điểm của giáo dục hòa bình ở Armenia - Phụ nữ vì sự phát triển (Armenia)

Trong nhiều năm qua, các tổ chức địa phương và quốc tế hợp tác với Viện Giáo dục Quốc gia thuộc Bộ Giáo dục và Khoa học RA đã và đang làm việc để tích hợp…

Tiến bộ và quan điểm của giáo dục hòa bình ở Armenia - Phụ nữ vì sự phát triển (Armenia) Đọc thêm "

Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Quốc tế về Giáo dục Nhân quyền năm 2010

Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Quốc tế về Giáo dục Nhân quyền năm 2010. 360 người tham dự Hội nghị Quốc tế về Giáo dục Nhân quyền năm 2010, đến từ 27 quốc gia và bao gồm…

Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Quốc tế về Giáo dục Nhân quyền năm 2010 Đọc thêm "

Di chuyển về đầu trang