Barışa Giden Yol Eğitimi: Çocuklar Açısından Barış ve Şiddet

İlkokul öğrencileri barış kavramını daha çok kişisel-bireysel anlamda algılamakta ve şiddet kavramını doğrudan sosyo-kültürel şiddet olarak algılamaktadır.

(Şuradan gönderildi: Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2018)

By Fatih Yılmaz

Yılmaz, F. (2018). Barış eğitimine giden yol: Çocuklar açısından barış ve şiddet. Uluslararası Eğitim Çalışmaları, 11(8), s. 141-152. DOI:10.5539/ies.v11n8p141

soyut

Toplumsal düzeyde insan haklarına, demokrasiye, bir arada yaşama ve çeşitliliğe saygı duyulduğunda bir kültür olarak barış kavramının benimsenmesi önemlidir. Özellikle erken yaşlarda bu kavramın bireylere tanıtılması şiddet içeren kültürlerin toplumsal ya da bireysel destek bulmasını engelleyebilir. Bu anlamda bireylerden eğitim yoluyla barışı yaymaları ve şiddeti dışlamaları beklenmektedir. Bu araştırmada ilkokul öğrencilerinin barış ve şiddet kavramlarını günlük yaşamlarında nasıl algıladıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Öğrencilerin bu kavramları resimsel imgelerinde, yazınsal ve sözlü anlatımlarında nasıl tanımladıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından nitel araştırma olarak tasarlanmıştır. Araştırmaya 68 ilkokul öğrencisi katılmıştır. Öğrenciler barış konusunda dört ana tema belirlemiştir: “evrensel/toplumlar arası barış, gruplar arası/toplumsal barış, kişiler arası barış ve bireysel barış.” Bu 4 ana temaya ilişkin yirmi beş alt tema oluşturulmuştur. Şiddete gelince, dört ana tema ortaya çıktı: “sosyo-kültürel şiddet, doğrudan şiddet, grup şiddeti ve ekolojik şiddet”. Bu dört ana temaya bağlı olarak on altı alt tema ifade edilmiştir. Genel anlamda barış kavramını daha çok kişisel-bireysel anlamda algıladıkları ve şiddet kavramını doğrudan sosyo-kültürel şiddet olarak algıladıkları tespit edilmiştir.

makaleye ulaşmak için buraya tıklayın

İlk yorumu siz yapın

Tartışmaya katılın ...