Mga Quote at Meme ng Edukasyon sa Kapayapaan: Isang Kapayapaan sa Edukasyon sa Kapayapaan

Mga may-akda: Monisha Bajaj at Edward J. Brantmeier

"Quote"

Sa huli, ang kritikal na edukasyon sa kapayapaan ay hindi tungkol sa paghahanap ng mga tiyak na sagot, ngunit sa halip na hayaan ang bawat bagong katanungan na makabuo ng mga bagong porma at proseso ng pagtatanong.

Mga Anunsyo:

Sa espesyal na isyu na ito [ng The Journal of Peace Education tungkol sa temang "The Politics, Praxis, and Possities of Critical Peace Education" (Tomo 8, Isyu 3 (2011))], ang mga may-akda [bilang mga editor ng espesyal na isyu] labanan ang mga puwersang nagtataguyod ng regulasyon, gawing unibersal, at pagpapaunlad ng mahigpit na pamantayang normatibo para sa kung anong nararapat na edukasyon sa kapayapaan. Sa halip, pinagtatalunan nila na ang ayon sa konteksto na mga porma ng edukasyon sa kapayapaan ay ang mga nakikibahagi sa pare-pareho at makahulugang pakikipag-usap sa iba pang mga larangan at tradisyon ng kritikal na pagtatanong. Nag-ugat sa magkatulad na mga pangako sa mas makatarungan at pantay na mga lipunan, ang naturang kontra-pagpoposisyon ay maaaring magdulot ng edukasyon sa kapayapaan upang maging mas may kakayahang umangkop, tumutugon, at may kaugnayan sa mga talakayan ng patakarang pang-edukasyon, edukasyon sa guro, at batayan sa pagsasanay sa loob at lagpas ng mga paaralan. Ang tinawag ng [mga may-akda] ng kritikal na edukasyon sa kapayapaan sa espesyal na isyung ito ay ang lumalapit sa partikularista, na naghahangad na mapahusay ang nagbabagong ahensya at nakikilahok na pagkamamamayan, at bukas na tumunog sa mga natatanging paraan sa magkakaibang mga kuwerdas ng kapayapaan na mayroon sa mga larangan at kultura. Ang mga may-akda na ipinakita dito ay nag-aalok ng mga konsepto ng edukasyon sa kapayapaan sa pag-uusap na may iba't ibang mga tradisyon, pananaw sa mundo, at pagpapalagay mula sa iba't ibang mga diskarte sa disiplina at pamamaraan.

Mag-scroll sa Tuktok