Mga Quote at Meme ng Edukasyon sa Kapayapaan: Isang Kapayapaan sa Edukasyon sa Kapayapaan

Mga may-akda: Paulo Freire

Mag-upload ng File

"Quote"

"Isaalang-alang ko ito bilang isang mahalagang kalidad o kabutihan upang maunawaan ang imposibleng paghihiwalay ng pagtuturo at pag-aaral. Dapat magkaroon ng kamalayan ang mga guro araw-araw na pumupunta sila sa paaralan upang matuto at hindi lamang magturo. Sa ganitong paraan hindi lamang tayo mga guro ngunit mga natututo ng guro. Imposibleng magturo nang hindi natututo pati na rin sa pag-aaral nang hindi nagtuturo. "

Mga Anunsyo:

Pagbasa sa Mundo at Pagbasa ng Salita: Isang Panayam kay Paulo Freire (Mga) May-akda: Paulo Freire Pinagmulan: Mga Sining sa Wika, Vol. 62, No. 1, Gumagawa ng Kahulugan, Wika sa Pagkatuto (Enero 1985), pp. 15-21 Nai-publish ng: Pambansang Konseho ng Mga Guro ng English Stable URL: http://www.jstor.org/stable/41405241

Mag-scroll sa Tuktok