Hinimok ng UN na Ideklara ang isang Pandaigdigang Araw ng Edukasyon sa Kapayapaan

(Na-repost mula sa: InDepthNews. Setyembre 21, 2021)

Ni Ambassador Anwarul K. Chowdhury

Ang sumusunod ay ang teksto ng Inaugural Keynote Address ni Ambassador Anwarul K. Chowdhury, dating Under-Secretary-General at Mataas na Kinatawan ng United Nations at Tagapagtatag ng The Global Movement for The Culture of Peace (GMCoP), sa Unang Taunang Panahon ng Peace Education Conference na inayos halos sa pamamagitan ng The Unity Foundation at Peace Education Network.

NEW YORK (IDN) - Pinasalamatan ko si Bill McCarthy, Pangulo at Tagapagtatag ng Unity Foundation at Tagapangulo ng unang taunang Peace Education Day Conference na ito at ang Peace Education Network para sa pag-oorganisa ng kumperensya na may mahusay na layunin na ideklara ng UN ang isang International Peace Araw ng Edukasyon. Naniniwala akong mas makakabuti kung ito ay tawaging Global Peace Education Day.

Pinarangalan akong mag-imbita na magsalita sa kumperensya bilang pambungad na pangunahing tagapagsalita sa isang paksa na napakalapit sa aking puso at sa aking katauhan.

Tulad ng sinabi ko sa maraming mga okasyon, ang karanasan sa aking buhay ay nagturo sa akin na pahalagahan ang kapayapaan at pagkakapantay-pantay bilang mga mahahalagang sangkap ng aming pag-iral. Ang mga naglalabas ng positibong pwersa ng kabutihan na lubhang kinakailangan para sa pag-unlad ng tao.

Ang kapayapaan ay mahalaga sa pagkakaroon ng tao — sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating sasabihin at sa bawat pag-iisip na mayroon tayo, mayroong isang lugar para sa kapayapaan. Hindi natin dapat ihiwalay ang kapayapaan bilang isang bagay na hiwalay o malayo. Mahalagang mapagtanto na ang kawalan ng kapayapaan ay aalisin ang mga pagkakataong kailangan natin upang mapabuti ang ating sarili, upang ihanda ang ating sarili, upang bigyan ng kapangyarihan ang ating sarili na harapin ang mga hamon ng ating buhay, isa-isa at sama-sama.

Sa loob ng dalawang dekada at kalahati, ang pinagtuunan ko ng pansin ay isulong ang kultura ng kapayapaan na naglalayong gawing bahagi ng ating sariling sarili, ating sariling pagkatao — isang bahagi ng ating pag-iral bilang isang tao ang kapayapaan at di-karahasan. At bibigyan nito ng kapangyarihan ang ating sarili na magbigay ng mas mabisang epekto upang makapagdala ng panloob pati na rin ang panlabas na kapayapaan.

Ito ang core ng self-transformational na sukat ng aking adbokasiya sa buong mundo at para sa lahat ng edad, na may espesyal na diin sa mga kababaihan, kabataan at bata. Ang pagsasakatuparan na ito ay naging mas nauugnay sa gitna ng patuloy na tumataas na militarismo at militarisasyon na sumisira sa kapwa natin planeta at ng ating bayan.

Ang International Congress on Peace in the Minds of Men ay ginanap sa Yamoussoukro, Côte d'Ivoire / Ivory Coast noong 1989 na inayos ng UNESCO sa ilalim ng matalino at masiglang pamumuno ng aking mahal na kaibigang si Federico Mayor Zaragoza, pagkatapos ay ang Director-General ng UNESCO na sumasali dito kumperensya din bilang isang pangunahing tagapagsalita. Ito ay isang palatandaan na pagtitipon upang magbigay ng isang boost at isang profile sa konsepto ng kultura ng kapayapaan na naglalayong itaguyod ang isang pagbabago ng mga halaga at pag-uugali.

Noong 13 Setyembre 1999, 22 taon na ang nakalilipas noong nakaraang linggo, pinagtibay ng United Nations ang Deklarasyon at Programa ng Aksyon sa Kultura ng Kapayapaan, isang napakalaking dokumento na lumalampas sa mga hangganan, kultura, lipunan at bansa.

Isang karangalan para sa akin na Pangulo ang siyam na buwan na mahabang negosasyon na humantong sa pag-aampon ng makasaysayang dokumentong ito sa pagsasaayos ng kaugalian ng United Nations General Assembly. Sinasaad ng dokumentong iyon na likas sa kultura ng kapayapaan ay isang hanay ng mga halaga, mode ng pag-uugali at paraan ng pamumuhay.

Ang isang makabuluhang aspeto ng mahahalagang mensahe tulad ng ipinahayag sa mga dokumento ng UN ay mabisang iginiit na ang "kultura ng kapayapaan ay isang proseso ng pagbabago ng indibidwal, sama at pang-institusyong…" Ang 'Pagbabago' ay pangunahing susi dito.

Ang kakanyahan ng kultura ng kapayapaan ay ang mensahe nito ng pagsasama at ng pandaigdigang pagkakaisa.

Batayan na tandaan na ang kultura ng kapayapaan ay nangangailangan ng pagbabago ng ating mga puso, pagbabago ng ating pag-iisip. Maaari itong gawing panloob sa pamamagitan ng mga simpleng paraan ng pamumuhay, pagbabago ng ating sariling pag-uugali, binabago kung paano tayo nauugnay sa bawat isa, binabago kung paano tayo kumonekta sa pagkakaisa ng sangkatauhan. Ang kakanyahan ng kultura ng kapayapaan ay ang mensahe nito ng pagsasama at ng pandaigdigang pagkakaisa.

Ang 2030 Agenda para sa Sustainable Development ng United Nations sa kanyang sustainable development goal (SDGs) bilang 4.7 ay may kasamang, bukod sa iba pa, pagsulong ng kultura ng kapayapaan at di-karahasan pati na rin ang pandaigdigang pagkamamamayan bilang bahagi ng kaalaman at kasanayan na kinakailangan upang maitaguyod ang sustainable kaunlaran.

Nanawagan din ito sa pamayanan sa internasyonal na siguraduhin na ang lahat ng mga nag-aaral ay makakakuha ng mga iyon sa taong 2030. Na pinapanatili ang pokus na iyon, ang tema ng UN High Level Forum sa 2019 na nagmamasid sa ika-20 anibersaryo ng kultura ng kapayapaan sa UN ay "The Culture ng Kapayapaan —Pagbibigay-lakas at Pagbabago ng Sangkatauhan ”na naglalayon sa isang inaabangan at nakasisiglang agenda para sa susunod na dalawampung taon.

Sa aking pagpapakilala sa publication noong 2008 "Edukasyon sa Kapayapaan: Isang Landas sa isang Kultura ng Kapayapaan", Sinulat ko, "Tulad ng pagsasalita ni Maria Montessori nang naaangkop, ang mga nais ng marahas na pamumuhay, ay naghanda ng mga kabataan para doon; ngunit ang mga, na nais ng kapayapaan ay napabayaan ang kanilang mga maliliit na anak at kabataan at sa ganoong paraan ay hindi maiayos ang mga ito para sa kapayapaan. "

Sa UNICEF, ang edukasyon sa kapayapaan ay malinaw na tinukoy bilang "ang proseso ng paglulunsad ng kaalaman, kasanayan, pag-uugali at pagpapahalagang kinakailangan upang magkaroon ng pagbabago sa pag-uugali na magbibigay daan sa mga bata, kabataan at matatanda na maiwasan ang hidwaan at karahasan, kapwa lantad at istruktura; upang malutas ang salungatan nang payapa; at upang likhain ang mga kondisyong nakakatulong sa kapayapaan, maging sa interpersonal, intergroup, nasyonal o internasyonal na antas ”.

Ang edukasyon sa kapayapaan ay kailangang tanggapin sa lahat ng bahagi ng mundo, sa lahat ng mga lipunan at bansa bilang isang mahalagang sangkap sa paglikha ng kultura ng kapayapaan.

Ang edukasyon sa kapayapaan ay kailangang tanggapin sa lahat ng bahagi ng mundo, sa lahat ng mga lipunan at bansa bilang isang mahalagang sangkap sa paglikha ng kultura ng kapayapaan. Nararapat sa isang ganap na naiibang edukasyon— "isa na hindi niluluwalhati ang giyera ngunit nagtuturo para sa kapayapaan, di-karahasan at kooperasyong internasyonal." Kailangan nila ang mga kasanayan at kaalaman upang likhain at pangalagaan ang kapayapaan para sa kanilang indibidwal pati na rin para sa mundong kanilang kinabibilangan.

Hindi kailanman naging mas mahalaga para sa amin na malaman ang tungkol sa mundo at maunawaan ang pagkakaiba-iba nito. Ang gawain ng pagtuturo sa mga bata at kabataan na maghanap ng hindi agresibo na paraan upang makaugnayan ang bawat isa ay pangunahing pinahahalagahan.

Ang lahat ng mga institusyong pang-edukasyon ay kailangang mag-alok ng mga oportunidad na ihanda ang mga mag-aaral hindi lamang upang mabuhay ng mga kasiyahan ngunit maging responsable, may malay at mabungang mamamayan ng mundo. Para doon, kailangang ipakilala ng mga tagapagturo ang holistic at nagbibigay kapangyarihan na mga kurikulum na naglilinang ng isang kultura ng kapayapaan sa bawat isang batang isip.

Sa katunayan, ito ay dapat na mas naaangkop na tawagan "Edukasyon para sa pandaigdigang pagkamamamayan". Ang nasabing pag-aaral ay hindi makakamtan nang walang mabuting hangarin, mapanatili, at sistematikong edukasyon sa kapayapaan na hahantong sa daan sa kultura ng kapayapaan.

Kung ang ating mga kaisipan ay maihahalintulad sa isang computer, kung gayon ang edukasyon ay nagbibigay ng software na kung saan ay "reboot" ang aming mga priyoridad at pagkilos na malayo sa karahasan, patungo sa kultura ng kapayapaan. Ang Pangkalahatang Kampanya para sa Edukasyong Pangkapayapaan ay patuloy na nag-ambag sa isang makabuluhang paraan patungo sa layuning ito at dapat matanggap ang aming patuloy na suporta.

Kung ang ating mga kaisipan ay maihahalintulad sa isang computer, kung gayon ang edukasyon ay nagbibigay ng software na kung saan ay "reboot" ang aming mga priyoridad at pagkilos na malayo sa karahasan, patungo sa kultura ng kapayapaan. Ang Global Campaign for Peace Education ay patuloy na nag-aambag sa isang makabuluhang paraan tungo sa layuning ito at dapat tanggapin ang aming patuloy na suporta.

Para sa mga ito, naniniwala ako na ang maagang pagkabata ay nagbibigay ng isang natatanging pagkakataon para sa atin na maghasik ng binhi ng paglipat mula sa kultura ng giyera patungo sa kultura ng kapayapaan. Ang mga kaganapan na nararanasan ng isang bata sa maagang bahagi ng kanyang buhay, ang edukasyon na natatanggap ng batang ito, at ang mga aktibidad ng pamayanan at pag-iisip ng socio-cultural kung saan ang isang bata ay nahuhulog lahat ay nag-aambag sa kung paano pinahahalagahan ang mga halaga, pag-uugali, tradisyon, mode ng pag-uugali, at paraan ng pamumuhay bumuo.

Kailangan nating gamitin ang window ng opurtunidad na ito upang itanim ang mga panimulang simulain na kailangan ng bawat indibidwal na maging ahente ng kapayapaan at di-karahasan mula sa isang maagang buhay.

Ang pagkonekta sa papel na ginagampanan ng mga indibidwal sa mas malawak na mga pandaigdigang layunin, pinatunayan ni Dr. Martin Luther King Junior na "Ang isang indibidwal ay hindi nagsimulang mabuhay hanggang sa siya ay makabangon sa itaas ng makitid na mga limitasyon ng kanyang mga indibidwal na alalahanin sa mas malawak na mga alalahanin ng lahat ng sangkatauhan." Ang UN Program of Action on the Culture of Peace ay nagbibigay ng espesyal na pansin sa aspektong ito ng pagbabago ng sarili ng isang indibidwal.

Sa kontekstong ito, ulitin kong muli na ang mga kababaihan sa partikular ay may pangunahing papel sa paglulunsad ng kultura ng kapayapaan sa ating mga lipunang pinupusasan ng karahasan, na dahil dito ay nagtataglay ng pangmatagalang kapayapaan at pagkakasundo. Ginagawang ligtas at ligtas ng pagkakapantay-pantay ng kababaihan. Malakas kong paniniwala na maliban kung ang mga kababaihan ay nakikibahagi sa pagsusulong ng kultura ng kapayapaan sa pantay na antas sa mga kalalakihan, ang napapanatiling kapayapaan ay patuloy na maiiwasan sa atin.

Lagi nating tandaan na walang kapayapaan, imposible ang pag-unlad, at walang pag-unlad, ang kapayapaan ay hindi makakamit, ngunit kung walang mga kababaihan, ni kapayapaan o pag-unlad ay hindi malalaman.

Ang gawain para sa kapayapaan ay isang tuluy-tuloy na proseso at kumbinsido ako na ang kultura ng kapayapaan ay ganap na pinakamahalagang sasakyan para matanto ang mga layunin at layunin ng United Nations noong ikadalawampu't isang siglo.

Hayaan mo akong tapusin sa pamamagitan ng paghimok sa inyong lahat na masigasig na kailangan naming hikayatin ang mga kabataan na maging kanilang sarili, upang bumuo ng kanilang sariling karakter, kanilang sariling pagkatao, na naka-embed sa pag-unawa, pagpapaubaya at paggalang sa pagkakaiba-iba at sa pagkakaisa sa natitirang sangkatauhan .

Kailangan nating iparating iyon sa mga kabataan. Ito ang pinakamaliit na magagawa natin bilang matanda. Dapat nating gawin ang lahat upang bigyan sila ng kapangyarihan sa tunay na kahulugan, at ang gayong paglakas ay mananatili sa kanila habang buhay. Iyon ang kahalagahan ng Kultura ng Kapayapaan. Ito ay hindi isang bagay pansamantala tulad ng paglutas ng isang salungatan sa isang lugar o sa pagitan ng mga pamayanan nang hindi binabago at binibigyan ng kapangyarihan ang mga tao upang mapanatili ang kapayapaan.

Ipaalam sa amin-oo, tayong lahat-yakapin ang kultura ng kapayapaan para sa ikabubuti ng sangkatauhan, para sa pagpapanatili ng ating planeta at para sa paggawa ng ating mundo ng isang mas mahusay na lugar na mabuhay. 

Sumali sa Campaign at tulungan kaming #SpreadPeaceEd!
Mangyaring magpadala sa akin ng mga email:

1 naisip sa "UN Hinimok na Magdeklara ng Pandaigdigang Araw ng Edukasyon sa Kapayapaan"

  1. Pingback: Edukasyong Pangkapayapaan: Isang Taon sa Pagsusuri at Pagninilay (2021) - Pandaigdigang Kampanya para sa Edukasyong Pangkapayapaan

Sumali sa talakayan ...

Mag-scroll sa Tuktok