#Nagkakaisang Bansa

Isang Mensahe sa lahat ng Estadong Miyembro ng UN at Pinuno ng United Nations (Ukraine)

"Ang digmaan sa Ukraine ay nagbabanta hindi lamang sa napapanatiling pag-unlad, kundi sa kaligtasan ng sangkatauhan. Nananawagan kami sa lahat ng mga bansa, na kumikilos alinsunod sa UN Charter, na ilagay ang diplomasya sa serbisyo ng sangkatauhan sa pamamagitan ng pagwawakas ng digmaan sa pamamagitan ng mga negosasyon bago matapos ang digmaan sa ating lahat. – Network ng Sustainable Development Solutions

G. Guterres mangyaring pumunta kaagad sa Moscow at Kyiv

Nananawagan kami sa lahat ng aming maabot na magpadala ng sarili nilang mga kahilingan kay Secretary-General Guterres na pumunta sa Moscow at Kyiv para magtatag ng agarang tigil-putukan at isulong ang seryosong usapang pangkapayapaan na itinataguyod ng UN, na kumakatawan sa mga tao sa mundo na nais at nangangailangan ng kapayapaan.

Hinimok ng UN na Ideklara ang isang Pandaigdigang Araw ng Edukasyon sa Kapayapaan

Si Ambassador Anwarul K. Chowdhury, dating Under-Secretary-General at Mataas na Kinatawan ng UN at Tagapagtatag ng The Global Movement for The Culture of Peace, ay nagsalita sa First Taunang Peace Education Day Conference na inorganisa ng The Unity Foundation at Peace Education Network. Sinusuportahan ng mga tagapag-ayos ng kumperensya ang isang adyenda upang lumikha ng isang "Araw ng Kapayapaang Pandaigdigan."

Lahat ng Posible: Paghikayat sa Aksyon ng UN at Sosyal na Lipunan sa Afghanistan

Ang lipunang sibil ay patuloy na naghahanap ng mga pagkakataong magdala ng mga nauna at base para sa makabuluhang pagkilos sa pansin ng mga nasa loob ng UN system na may kakayahang kumilos sa Afghanistan. Mangyaring basahin ang aming pinakabagong panukala na inilagay sa isang liham sa Canadian Ambassador sa UN at mangyaring isaalang-alang ang pag-sign upang tukuyin ang iyong suporta.

Call to Action: UNSCR 1325 bilang isang Instrumento para sa Proteksyon ng Mga Kababaihang Afghan

Iginiit ng mga kasapi ng lipunan ng internasyonal na lipunan na ang mga karapatang pantao at seguridad ng kababaihan at mga batang babae ay dapat na mahalaga sa anumang kurso ng pagkilos na tinutukoy ng UN na gawin sa Afghanistan. Inaanyayahan ka naming sumali sa pagsisikap na ito, sa pamamagitan ng pag-sign sa tawag na ito upang protektahan ang mga kababaihang Afghan, upang maitaguyod ang UNSCR 1325 bilang praktikal na naaangkop na pamantayan sa internasyonal, at tiyakin na ang mga tagapayapa ay handa na igalang ang mga alituntunin nito.

Mag-scroll sa Tuktok