#pagbabagong edukasyon

Nag-rally ang UNESCO ng mga Teacher Trainer para kampeon ang Peace Education at Pigilan ang Marahas na Extremism sa Teacher Education

Ang Ministry of Education and Sports sa Uganda ay nagpapatupad ng Peace Education and Prevention of Violent Extremism project na may suporta mula sa UNESCO's International Institute for Capacity Building sa Africa. Isang araw na workshop ang inorganisa para sa pakikipag-ugnayan ng stakeholder sa Kampala noong Hulyo 29 na nilayon upang magbahagi ng mga karanasan sa edukasyong pangkapayapaan at pag-iwas sa marahas na ekstremismo sa mga piling institusyon ng pagsasanay ng guro sa Uganda.

Mag-scroll sa Tuktok