# pagsasanay sa guro

Nag-rally ang UNESCO ng mga Teacher Trainer para kampeon ang Peace Education at Pigilan ang Marahas na Extremism sa Teacher Education

Ang Ministry of Education and Sports sa Uganda ay nagpapatupad ng Peace Education and Prevention of Violent Extremism project na may suporta mula sa UNESCO's International Institute for Capacity Building sa Africa. Isang araw na workshop ang inorganisa para sa pakikipag-ugnayan ng stakeholder sa Kampala noong Hulyo 29 na nilayon upang magbahagi ng mga karanasan sa edukasyong pangkapayapaan at pag-iwas sa marahas na ekstremismo sa mga piling institusyon ng pagsasanay ng guro sa Uganda.

Peace Education Handbook para sa Great Lakes Region

Ang Peace Education Handbook ay isang produkto ng International Conference of the Great Lakes Region (ICGLR)'s Regional Peace Education Project at naka-address sa mga guro, facilitator, trainer, at educators na naghahanap na isama ang peace education sa kanilang trabaho at curricula.

Propesyonal na pag-unlad ng mga guro para sa edukasyon sa kapayapaan (ulat sa webinar)

Ang Unit for Peace and Conflict Studies ng University of Innsbruck, Austria noong Marso 17, 2021, ay nag-host ng isang simposium na "Mga Kasalukuyang Trends sa Contemporary Peace Research". Anim na mga mananaliksik tungkol sa kapayapaan ang nagbahagi ng kanilang mga karanasan sa kasalukuyang mga uso sa pagsasaliksik tungkol sa kapayapaan at mga hamon sa larangan.

Mag-scroll sa Tuktok