#praksis

Tumawag para sa mga panukala sa kabanata: Community-Engaged Praxis in Peace, Social Justice, and Human Rights Education

Susuriin ng aklat na ito ang mga paraan kung saan ang mga pormal, di-pormal, at impormal na mga espasyong pang-edukasyon ay muling nag-iimagine ng edukasyon sa pamamagitan ng mga pakikipagsosyo at inisyatiba na nakatuon sa komunidad, na tumutulong sa mga iskolar at practitioner na magkaroon ng mas malalim na pananaw sa muling pagsasaayos at pagpapabuti ng edukasyon para sa isang mas pantay at makatarungang mundo sa lipunan. . Mga abstract na dapat bayaran: Nobyembre 1.

Paulo Freire: Tunay na Paglaya

"Ang tunay na paglaya - ang proseso ng paggawa ng tao - ay hindi isa pang deposito na gagawin sa mga kalalakihan. Ang Liberation ay isang praxis: ang aksyon at repleksyon ng kalalakihan at kababaihan sa kanilang mundo upang mabago ito ... ”- Paulo Freire

Paulo-Freire-pagtatanong-praxis-imbensyon-muling pag-imbento

Paulo Freire: Pagtatanong at Praxis

"Para sa bukod sa pagtatanong, bukod sa praxis, ang mga indibidwal ay hindi maaaring maging tunay na tao. Ang kaalaman ay lumalabas lamang sa pamamagitan ng pag-imbento at muling pag-imbento, sa pamamagitan ng hindi mapakali, walang pasensya, patuloy, may pag-asa na pagtatanong ng mga tao sa mundo, sa mundo, at sa bawat isa. " -Paulo Freire

Mag-scroll sa Tuktok