# patakaran sa edukasyon

patakaran at adbokasiyang pang-edukasyon

Edukasyon sa Kapayapaan at Edukasyon sa Paglutas ng Suliranin sa buong mundo: Ipinakikilala ang Pangkat sa Paggawa ng Edukasyong GPPAC

Ang Kagawaran ng Edukasyon ng Gary Shaw at Pag-unlad ng Maagang Bata, Victoria Australia (Maligayang sulat: Isyu # 71 Marso / Abril 2010) Edukasyong pangkapayapaan, edukasyon sa paglutas ng hidwaan, pinahahalagahan ang edukasyon, at pagpapagitna ng kapwa

Edukasyon sa Kapayapaan at Edukasyon sa Paglutas ng Suliranin sa buong mundo: Ipinakikilala ang Pangkat sa Paggawa ng Edukasyong GPPAC Magbasa pa »

Mag-scroll sa Tuktok