# pilosopiya

Bagong Aklat – “Pagtuturo ng Kapayapaan Bilang Isang Usapin ng Katarungan: Tungo sa Pedagogy ng Moral na Pangangatwiran”

Ang bagong aklat na ito ni Dale Snauwaert ay nagsasaliksik sa mga normatibong dimensyon ng pag-aaral ng kapayapaan at edukasyong pangkapayapaan sa pamamagitan ng lente ng moral at politikal na pilosopiya.

Bagong Aklat – “Pagtuturo ng Kapayapaan Bilang Isang Usapin ng Katarungan: Tungo sa Pedagogy ng Moral na Pangangatwiran” Magbasa pa »

Dialogue on Peace as the Presence of Justice: Ethical Reasoning as an Essential Learning Goal of Peace Education (Bahagi 3 ng 3)

Ito ang pangatlo sa tatlong-bahaging serye ng dialogue sa pagitan nina Betty Reardon at Dale Snauwaert sa “Dialogue on Peace as the Presence of Justice.” Inaanyayahan ng mga may-akda ang mga tagapagturo ng kapayapaan sa lahat ng dako upang suriin at suriin ang kanilang diyalogo at ang mga hamon na nakabalangkas, at makisali sa mga katulad na diyalogo at pakikipag-usap sa mga kasamahan na may iisang layunin na gawing epektibong instrumento ng kapayapaan ang edukasyon.

Dialogue on Peace as the Presence of Justice: Ethical Reasoning as an Essential Learning Goal of Peace Education (Bahagi 3 ng 3) Magbasa pa »

Dialogue on Peace as the Presence of Justice: Ethical Reasoning as an Essential Learning Goal of Peace Education (Bahagi 2 ng 3)

Ito ang pangalawa sa tatlong-bahaging serye ng diyalogo sa pagitan nina Betty Reardon at Dale Snauwaert sa “Dialogue on Peace as the Presence of Justice.” Inaanyayahan ng mga may-akda ang mga tagapagturo ng kapayapaan sa lahat ng dako upang suriin at suriin ang kanilang diyalogo at ang mga hamon na nakabalangkas, at makisali sa mga katulad na diyalogo at pakikipag-usap sa mga kasamahan na may iisang layunin na gawing epektibong instrumento ng kapayapaan ang edukasyon.

Dialogue on Peace as the Presence of Justice: Ethical Reasoning as an Essential Learning Goal of Peace Education (Bahagi 2 ng 3) Magbasa pa »

Dialogue on Peace as the Presence of Justice: Ethical Reasoning as an Essential Learning Goal of Peace Education (Bahagi 1 ng 3)

Ito ang una sa tatlong-bahaging serye ng dialogue sa pagitan nina Betty Reardon at Dale Snauwaert sa "Dialogue on Peace as the Presence of Justice." Inaanyayahan ng mga may-akda ang mga tagapagturo ng kapayapaan sa lahat ng dako upang suriin at suriin ang kanilang diyalogo at ang mga hamon na nakabalangkas, at makisali sa mga katulad na diyalogo at pakikipag-usap sa mga kasamahan na may iisang layunin na gawing epektibong instrumento ng kapayapaan ang edukasyon.

Dialogue on Peace as the Presence of Justice: Ethical Reasoning as an Essential Learning Goal of Peace Education (Bahagi 1 ng 3) Magbasa pa »

Ang ipinag-uutos na edukasyon sa kapayapaan: isang pangangatuwirang demokratiko para sa edukasyon sa kapayapaan bilang isang tungkuling sibiko

Ang papel na ito ni Dale Snauwaert ay nagpapahayag ng isang normative na pilosopiko na pagbibigay-katwiran para sa Peace Education bilang isang tungkulin sa sibiko na nauunawaan mula sa loob ng mga kinakailangan ng demokratikong pagiging lehitimong pampulitika.

Ang ipinag-uutos na edukasyon sa kapayapaan: isang pangangatuwirang demokratiko para sa edukasyon sa kapayapaan bilang isang tungkuling sibiko Magbasa pa »

Dale Snauwaert sa etikal at moral na pundasyon ng edukasyon sa kapayapaan

"Ang edukasyon sa kapayapaan ay nakasalig sa paniniwala sa cosmopolitan na ang pamayanan sa moralidad ay may kasamang lahat ng mga tao, na ang lahat ng mga tao ay may moral na katayuan, at sa gayon ang digmaan at kapayapaan, hustisya at kawalan ng hustisya, ay pandaigdigang pagsasaalang-alang sa moralidad." - Dale Snauwaert

Dale Snauwaert sa etikal at moral na pundasyon ng edukasyon sa kapayapaan Magbasa pa »

Mag-scroll sa Tuktok