Balita at Mga Highlight

Kinakailangang Pagbasa para sa Global Citizens: Itinalaga sa lahat ng Peacelearners noong Disyembre 10, 1948

Ang Araw ng mga Karapatang Pantao ay ipinagdiriwang taun-taon tuwing ika-10 ng Disyembre — ang araw na pinagtibay ng United Nations General Assembly, noong 1948, ang Universal Declaration of Human Rights. Ang tema ng taong ito ay nauugnay sa 'Pagkakapantay-pantay' at Artikulo 1 ng UDHR - "Lahat ng tao ay ipinanganak na malaya at pantay-pantay sa dignidad at mga karapatan." [ipagpatuloy ang pagbabasa…]