Edukasyong pangkapayapaan para sa pagkamamamayan: isang pananaw para sa Silangang Europa

Ang Silangang Europa sa 20-21 siglo ay dumanas ng malaki mula sa karahasan sa pulitika at mga armadong tunggalian. Panahon na upang malaman kung paano mamuhay nang magkasama sa kapayapaan at sa hangarin ang kaligayahan.

Edukasyong pangkapayapaan para sa pagkamamamayan: isang pananaw para sa Silangang Europa Magbasa pa »