Edukasyong pangkapayapaan para sa pagkamamamayan: isang pananaw para sa Silangang Europa

Ang Silangang Europa sa 20-21 siglo ay dumanas ng malaki mula sa karahasan sa pulitika at mga armadong tunggalian. Panahon na upang malaman kung paano mamuhay nang magkasama sa kapayapaan at sa hangarin ang kaligayahan.