# edukasyon sa pagkamamamayan

Ang Kahalagahan ng Kapayapaan at Edukasyong Nuclear Armas sa Pagkamamamayan (CND Peace Education)

Ano ang hatol kung si Pangulong Truman ay paglilitisin para sa atomic-bombing ng Hiroshima at Nagasaki? Paano ka makikilos kung ikaw ay isang namumuno sa mundo sa panahon ng krisis sa sandatang nukleyar? Nakikipag-ugnay ang CND Peace Education sa libu-libong mga mag-aaral sa paaralan sa buong England sa pamamagitan ng mga mapagkukunang nagwagi ng award at suporta upang bigyang kapangyarihan ang mga kabataan na may kaalaman tungkol sa mga isyung pangkapayapaan at nukleyar.

Pagtuturo ng Kabutihan sa Panahon ng Trump

Tulad ng pag-akyat ng mga insidente sa bias sa mga paaralang Amerikano, hinihiling ng isang high school sa Maryland ang lahat ng freshman na kumuha ng isang bagong kurso na dinisenyo upang hikayatin ang bukas na pag-iisip at dayalogo sa sibil.

Mag-scroll sa Tuktok