Edukasyong Pangkapayapaan sa Pormal na Mga Paaralan ng West Africa: Isang Patnubay sa Pagpapatupad

Mga Aralin mula sa WANEP's Peace Education Program sa West Africa Mula pa noong 2001

Copyright © 2012 ng West Africa Network para sa Peacebuilding (WANEP)

Lagyan ng paunang salita

Ang mga bata at kabataan sa West Africa ay bumubuo ng isang makabuluhang porsyento ng mga artista o biktima na direktang naapektuhan ng iba't ibang mga marahas na salungatan na kumalas sa sub rehiyon sa nagdaang dalawang dekada. Ang mga pangunahing digmaang sibil at marahas na alitan na naranasan sa Sierra Leone, Guinea, Liberia, Cote D'Ivoire, Senegal at kamakailan lamang ay iniwan ng Mali at Nigeria ang pisikal at sikolohikal na epekto sa mga batang may implikasyon para sa hinaharap na katatagan ng rehiyon. Natagpuan ng mga magulang pati na rin ang estado na lalong hamon na magbigay ng suporta sa kapakanan at pinakamahalaga na makontrol, disiplinahin o rehabilitahin ang mga kabataan. Ang pag-aalis ng mga mapagkukunan ay nangangahulugang ang mga magulang at tagapag-alaga ay nakikipaglaban upang matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga anak at ward at dahil dito ay nahaharap sa matitinding hamon sa pagsubaybay sa kanila. Ang limitadong pag-access sa edukasyon sa pormal at di-pormal na antas ay pinaliit ang pagkakataon ng mga bata at kabataan na makakuha ng mga prinsipyong moral at etikal para sa nakabubuo na pagbabago sa lipunan at pag-unlad ng isang hinaharap na West Africa.

Ito ay bilang pagkilala sa epekto na ito na ang West Africa Network for Peacebuilding (WANEP) ay nagdisenyo at nagpatupad ng isang partikular na programa sa edukasyon sa kapayapaan sa West Africa mula noong 2001 bilang kontribusyon nito upang matugunan ang tumataas na antas ng mga bata at kabataan na kasangkot sa marahas na mga hidwaan sa West Africa. Ito ay batay sa pag-unawa na ang makabuluhang kabataan ng populasyon ng West Africa ay humahawak ng susi sa katatagan o distabilidad sa hinaharap. Ang programa, na matagumpay na nasubukan sa pitong (7) mga piloto na bansa ng West Africa, ay humantong sa karanasan sa Networks at kakayahang makipagtulungan sa mga bata at kabataan. Ang pagtanggap at epekto ng proyekto ay nag-udyok sa WANEP na makuha ang karanasan nito sa pamamagitan ng isang gabay sa pagsasanay na magiging isang referral na dokumento upang maipatatag ang patakaran at kasanayan sa edukasyon sa kapayapaan sa Kanlurang Africa.

Ang gabay ay nahahati sa anim na kabanata. Ang Kabanata 1 ay binubuo ng pagpapakilala at ang pang-konsepto na kahulugan ng pangunahing pilosopiya na nakaimpluwensya sa programa ng edukasyon sa kapayapaan ng WANEP. Sinusuri din nito ang papel na ginagampanan ng edukasyon sa kapayapaan sa psycho social na pag-uugali ng mga kabataan sa West Africa.

Kabanata 2 ay binibigyang diin ang mga alituntunin ng paggabay ng WANEP sa pagpapaunlad ng edukasyon sa kapayapaan sa sub rehiyon at pati na rin ang mga pangunahing hakbang na kinuha upang maipatupad ang programa nito sa pitong (7) piloto na estado.

Tinitingnan ng Kabanata 3 kung paano mapakilos ang mga mapagkukunan upang mapapanatili ang programa ng edukasyon sa kapayapaan lalo na sa loob ng konteksto ng West Africa.

Inilalahad ng Kabanata 4 ang mga hamon na nakasalamuha ng WANEP sa pagpapatupad ng programa.

Binibigyang diin ng Kabanata 5 ang kahalagahan ng pagsubaybay at pagsusuri para sa epekto at tagumpay ng isang programa sa edukasyon sa kapayapaan.

Ang Kabanata 6 ay nakikipag-usap sa mga madalas itanong ng mga interesadong stakeholder.

Para sa karagdagang impormasyon bisitahin ang WANEP.

[icon icon = "glyphicon glyphicon-folder-open" color = "# dd3333 ″] I-download ang gabay sa pagpapatupad.

Maging una kang magkomento

Sumali sa talakayan ...