Mga bagong video ng edukasyon sa pag-aalis ng sandata ng nukleyar para sa mga batang nasa edad na mag-aaral

Ang mga sumusunod na video ay binuo ni Mga Tinig para sa isang Nuclear-Weapon-Free World, isang hakbangin ng United Religions Initiative. Ang kasosyo sa boses at URI sa UNFOLD ZERO platform, na nagtuturo at nakikipag-ugnayan sa mga tao sa mga pagkukusa at proseso ng UN upang makamit ang isang mundo na walang nukleyar-armas.

Maging una kang magkomento

Sumali sa talakayan ...