Kasalukuyan

World Teacher 'Day

Global

Gaganapin taun-taon noong Oktubre 5 mula noong 1994, ginugunita ng Araw ng Mga Guro sa Daigdig ang anibersaryo ng pag-ampon ng 1966 ILO / UNESCO Rekomendasyon patungkol sa Kalagayan ng Mga Guro. Ang Rekomendasyon na ito ay nagtatakda ng mga benchmark hinggil sa mga karapatan at responsibilidad ng mga guro at pamantayan para sa kanilang paunang paghahanda at karagdagang edukasyon, pangangalap, trabaho, at mga kondisyon sa pagtuturo at pag-aaral.

Kasalukuyan

World Teacher 'Day

Global

Gaganapin taun-taon noong Oktubre 5 mula noong 1994, ginugunita ng Araw ng Mga Guro sa Daigdig ang anibersaryo ng pag-ampon ng 1966 ILO / UNESCO Rekomendasyon patungkol sa Kalagayan ng Mga Guro. Ang Rekomendasyon na ito ay nagtatakda ng mga benchmark hinggil sa mga karapatan at responsibilidad ng mga guro at pamantayan para sa kanilang paunang paghahanda at karagdagang edukasyon, pangangalap, trabaho, at mga kondisyon sa pagtuturo at pag-aaral.