Naglo-load ng Mga Kaganapan

«Lahat ng Kaganapan

International Day of Education

Enero 24

|Umuulit na Kaganapan (Ipakita lahat)
taunan

Ang edukasyon ay isang karapatang pantao, isang mabuting publiko at isang responsibilidad sa publiko.

Ipinahayag ng Pangkalahatang Assembly ng United Nations noong Enero 24 bilang International Day of Education, sa pagdiriwang ng papel na ginagampanan ng edukasyon para sa kapayapaan at kaunlaran.

Nang walang inclusive at pantay na kalidad na edukasyon at panghabambuhay na mga pagkakataon para sa lahat, ang mga bansa ay hindi magtatagumpay sa pagkamit ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagwawasak sa siklo ng kahirapan na nag-iiwan ng milyun-milyong mga bata, kabataan at matatanda.

Ngayon, 258 milyong mga bata at kabataan ay hindi pa rin pumapasok sa paaralan; 617 milyong mga bata at kabataan ay hindi maaaring basahin at gawin ang pangunahing matematika; mas mababa sa 40% ng mga batang babae sa sub-Saharan Africa na kumpletuhin ang mas mababang paaralang sekondarya at ilang apat na milyong mga bata at mga refugee ng kabataan ay wala sa paaralan. Ang kanilang karapatan sa edukasyon ay nilalabag at hindi ito katanggap-tanggap.

1 Komento

Sumali sa talakayan ...