Pagdeklara at Pinagsamang Balangkas ng Aksyon sa Edukasyon para sa Kapayapaan, Karapatang Pantao at Demokrasya

Pagdeklara at Pinagsamang Balangkas ng Aksyon sa Edukasyon para sa Kapayapaan, Karapatang Pantao at Demokrasya

Pagdeklara at Pinagsamang Balangkas ng Aksyon sa Edukasyon para sa Kapayapaan, Karapatang Pantao at Demokrasya

UNESCO

Ang dokumentong ito ay Deklarasyon ng ika-44 na sesyon ng International Conference on Education (Geneva, Oktubre 1994) na inindorso ng General Conference Declaration ng ika-44 na sesyon ng International Conference on Education (Geneva, Oktubre 1994) na inindorso ng General Conference ng UNESCO sa dalawampu't walong sesyon nito sa Paris, Nobyembre 1995 ng UNESCO sa dalawampu't walong sesyon nitong Paris, Nobyembre 1995.

I-download:

Maging una kang magkomento

Sumali sa talakayan ...