Trabaho

Ang Civil Peace Service ay naghahanap ng Advisor on Peace Education (Ukraine)

Ang GIZ Civil Peace Service country program Ukraine ay naghahanap ng tagapayo upang makipagtulungan sa anim na kasosyong organisasyon sa iba't ibang paksa ng edukasyong pangkapayapaan sa pambansa at rehiyonal na antas, na sumusuporta sa pambansang reporma sa paaralan na naglalayong gawing isang nagbibigay-kapangyarihan at mapayapang kapaligiran ang mga paaralang Ukrainiano. [ipagpatuloy ang pagbabasa…]

Trabaho

Ang UNESCO Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development ay naghahanap ng Education Policy Officer

Ang UNESCO Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development (MGIEP) ay naghahanap ng Education Policy Officer na mag-ambag sa pagsusuri ng patakaran na may kaugnayan sa Sustainable Development Goal 4.7 tungo sa edukasyon para sa pagbuo ng mapayapa at napapanatiling lipunan sa buong mundo. Deadline ng aplikasyon: Oktubre 31. [ipagpatuloy ang pagbabasa…]